Nå starter de arkeologiske utgravingene på E18 Langangen – Lanner i Porsgrunn

Det skal bygges ny E18 gjennom Porsgrunn og nå starter arkeologiske utgravinger på deler av strekningen.

-De arkeologiske utgravingene er en viktig del av forberedelsene til utbygging av nye E18 Langangen-Rugtvedt. Utgravingene på Sundsåsen ved Langangen starter opp nå i mai og skal være avsluttet i løpet av oktober. Det dreier seg om boplasser fra steinalderen den gang havnivået stod mye høyere. Det blir spennende å følge utgravingene, og hva arkeologene kan avdekke her, sier Morten Lossius, prosjektsjef for E18 Langangen-Rugtvedt, Nye Veier.

Utgravingsarbeidene skal pågå på fem steder der man regner med å avdekke funn fra steinalderen. Utgravingsarbeidene ledes av Kulturhistorisk museum og muséet er i gang med utgravinger av det som er gamle kulturminner på strekningen mellom Langangen og Lanner.

-Disse undersøkelsene kan bli en ny viktig brikke i det store puslespillet som eldre steinalder utgjør. Det er til sammen fem utgravingsobjekter. Fylkeskommunen har allerede gjort funn på disse stedene, men det er opp til oss ved Kulturhistorisk Museum å undersøke dem nærmere. Etter det vi har grunn til å tro fordeler det seg nokså jevnt gjennom hele eldre steinalder fra ca. 9000 f.Kr. til ca. 5500 f.Kr, sier Gaute Reitan som leder utgravingene på vegne av Kulturhisorisk Museum, Universitetet i Oslo.

Reitan sier at Kulturhistorisk Museum har opprettet en egen Facebookside 'Arkeologi langs E18' som kommer til å bli oppdatert flere ganger ukentlig.

Ved oppstarten vil det være omlag fem personer som deltar i utgravingene. Antallet vil variere over tid og på det mest hektiske vil det bli omlag 12 personer som deltar i utgravingene. Nye Veier har tilrettelagt for arbeidene ved å bygge en enkel atkomstvei med snuplass og plass for brakkerigg. I tillegg er det boret etter vann og ført strøm fram til brakkeriggen.

-I 2020 pågår for øvrig arbeidet med anskaffelse av totalentreprenør for utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn. Etter planen skal kontrakt signeres på slutten av året. Første spadetak og byggestart er ventet i løpet av første halvår 2021. Går alt etter planen kan nye E18 Langangen til Rugtvedt åpnes for trafikk i 2025, sier Lossius.

Det er utarbeidet generelle retningslinjer for å hensynta sikkerheten i forbindelse med koronasituasjonen. Alle samarbeidspartnere må følge disse retningslinjene. Retningslinjene innebærer at utgravningsområdet dessverre ikke er tilgjengelig for besøkende.

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Bilder