Nasjonalitet mindre betydning for verdiskapning

Nye Veiers bygging av infrastruktur gir betydelige ringvirkninger. Minst to tredjedeler av verdiskapingen og over 70 prosent av sysselsettingen skjer i Agder eller Vestfold og Telemark. Verdiskaping og andre virkninger lokalt og nasjonalt i Norge, påvirkes i liten grad av om det er norsk eller utenlandsk totalentreprenør.

I tillegg gir byggingen av veiene andre positive følger, som økt privat konsum og bruk av lærlinger. Dette er resultatene fra en analyse som Oslo Economics har gjort av fire veiprosjekter i regi Nye Veier. Dette gir grunnlag for å hevde at Nye Veiers utbyggingsprosjekter har betydelige positive virkninger for både leverandørindustrien og arbeidsmarkedet i området rundt veiprosjektene.

- I dette arbeidet har vi lagt vekt på selve anleggsarbeidet. Det gir store ringvirkninger i lokalområdet også før veien åpnes. Ringvirkninger gir økt omsetning blant lokale og regionale underleverandører til totalentreprenøren, og gjennom vare- og tjenestekjøp i lokalt næringsliv som er uavhengig av selve anleggsvirksomheten, sier Eivind Moe Hammersmark. Han har ledet arbeidet hos Oslo Economics.

Eksemplet fra Tvedestrandsposten er Vegarheim Pukkverk og Entreprenør. De var leverandør på E18 mellom Tvedestrand og Arendal, og leide ut lastebiler og sjåfører til AF Gruppen. Selskapet leverte også toppdekke til strekningen. I perioder var 70 prosent av omsetningen knyttet til dette veiprosjektet, og firmaets inntekter vokste kraftig i anleggsperioden fra 2017 til 2019.

Totalentreprenøren for alle prosjektene er norske selskaper.

- Vår analyse viser at selv med utenlandsk totalentreprenør vil mesteparten av ringvirkningene fra prosjektet tilfalle lokalt og nasjonalt nivå. Det skyldes at det ofte er mest kostnadseffektivt å benytte lokale underleverandører. Lokale underleverandører har viktig kunnskap om lokale forhold og har kort reisevei. Utenlandsk totalentreprenører er nødt til å opprette et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Den delen av aktiviteten til et NUF som finner sted i Norge vil også være skattbar i Norge. Dermed er mesteparten av aktiviteten til både utenlandske totalentreprenører og underleverandører skattbar i Norge, forklarer Hammersmark.

En utenlandsk totalentreprenør som Oslo Economics har intervjuet anslår at 70–75 prosent av kontraktsverdien går til norske underleverandører og vareleveranser. Den lokale tilstedeværelsen i byggeperioden vil påvirke lokalt næringsliv gjennom samme mekanismer som ved norsk totalentreprenør.

- Dermed går anslagsvis mellom 25 og 30 prosent til totalentreprenør og eventuelle utenlandske underleverandører. Bruken av norske lærlinger virker også å være på nivå med de norske entreprenørene. Totalt sett vurderer vi det slik at totalentreprenørens nasjonalitet ikke har stor betydning for hvor mye av verdiskapingen fra veiprosjektene som blir værende i Norge, avslutter Hammersmark.

Nye Veier har i løpet av fem år gjort viktige erfaringer med bruk av totalentrepriser.

- Vårt mål er å redusere kostnadene betydelig i våre veiprosjekter, og det har vi lykkes med. Totalentreprise som modell for våre kontrakter er avgjørende for å skape mest mulig vei for pengene. Når vi bygger lange strekninger mellom de store byene er det nødvendig med entrepriser, som skaper effektive løsninger, sier Bjørn Børseth, Direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Bygging av infrastruktur i det meste av verden og i Norge er i hovedsak basert på utførelseskontrakter. Det betyr at byggherre prosjekterer strekningen som skal bygges og forteller leverandøren hvordan det skal bygges. Denne modellen har ført til et detaljert regelverk i hvordan bygge vei og bane, og en spekulativ prising med mange konflikter. Pris er fortsatt det dominerende kriteriet i valg av leverandør rundt om i verden. Dette gjelder også valg av underentreprenører. I tillegg har norske veikontrakter vært delt opp i korte strekninger, og i mange fag.

Nye Veier har fra det første prosjektet med E18 mellom Tvedestrand og Arendal valgt totalentreprise. Dette prosjektet var klargjort for to utførelsesentrepriser, som var prosjektert og detaljert.

- Vårt valg av totalentreprise gir leverandøren mulighet til å være innovativ og effektiv i gjennomføringen av prosjektene. Kontraktsformen åpner for at leverandørene kan skape gode resultater på klima og miljø. Formen på kontrakten gir en mulighet til å prosjektere de beste løsningene, velge standardiserte løsninger, og effektivt gjennomføre prosjektet. Det gir også muligheten for å velge gunstige løsninger for senere vedlikehold, sier Børseth.

Les rapporten i sin helhet her.

 

For mer informasjon, kontakt:

Bjørn Børseth, Direktør kontrakt og marked, Nye Veier
Telefon: 975 01 310
E-post: bjorn.borseth@nyeveier.no

 

Eivind Moe Hammersmark, Oslo Economics
Telefon: 993 24 158
E-post: emh@osloeconomics.no

Kontakter

Bjørn Børseth
Direktør for kontrakt og marked
975 01 310

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Dokumenter

 

Bilder