Nesten 200 skal på idedugnad om 3D

Det blir folksomt under Nye Veiers idedugnad om 3D-modeller på Hamar onsdag 16. november. Arrangementet er flyttet til Hamarhallen.

Programmet er rikholdig. Det hele starter med Nye Veiers forventninger til bruk av 3D. Videre skal bransjene presentere egne erfaringer og muligheter, og utdanningsmiljøene skal fortelle om hvordan de tenker om bruk av 3D. Dagen avsluttes med paneldebatt med involvering fra deltakerne.

– Det er gledelig at så mange som 200 har meldt sin interesse for idedugnaden. Dette viser at det er stor interesse for smartere utnyttelse av 3D-teknologien, sier Nye Veiers prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen.

Idedugnaden arrangeres i Hamarhallen (Scandic Hamar).

– Vi ønsker å utnytte 3D-teknologien bedre, og håper at vi gjennom idedugnaden får fram gode ideer til hvordan vi i felleskap kan oppnå fullverdig digital prosjektgjennomføring. Vi skal gjøre dette mer systematisk enn tidligere, sånn at vi får utnyttet 3D bedre gjennom hele prosjektets livsløp, sier Moshagen.

Idedugnaden avsluttes med nettverksbygging.

>> Program Idedugnad 16. november (pdf)