Ni millioner fra ny E39

Familiebedriften NorDan er ledende i Norge på produksjon av vinduer og dører. Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård betyr mellom åtte og ni millioner kroner i forbedringer for bedriften. I tillegg kommer vesentlig bedre trafikksikkerhet for sjåførene og de ansatte.

- Det er situasjoner nesten daglig for oss som kjører denne strekningen. Dagens E39 har mange svinger, dårlig fremkommelighet og det er betydelig risiko for ulykker. Jeg gleder meg til ny vei står ferdig, sier Kristoffer Kjeldsen. Han er sjåfør for Omdal transport, som kjører vinduer og dører til mange byggeplasser for NorDan.
Kristoffer Kjeldsen kjører vinduer og dører for NorDan
Familien Rasmussen driver konsernet NorDan på Moi i Lund kommune. Fra hovedkontoret kan de se direkte bort på E39. Veien er hovedpulsåren mellom Kristiansand og Stavanger. Her kjører de ansatte daglig for å komme på jobb. Her fraktes de ferdige produktene fra fabrikkene i Egersund og på Moi til kunder over hele landet.

- For vår virksomhet og for mange andre bedrifter har ny E39 veldig stor betydning. Faktisk større betydning enn vi kanskje innså selv. Vi gjorde noen beregninger, og vi mener vi kan oppnå forbedringer på mellom åtte og ni millioner kroner i året. Da har vi regnet med de økte kostnadene på bompenger, sier Trond Magnar Unhammer, som er administrerende direktør i NorDan Norge.

 

Den største og viktigste forbedringen er halvert kjøretid fra Moi til Kristiansand og til Stavanger. NorDan har mer enn 120 000 transporter i løpet av året og 5500 lastebiler i løpet av året. Tiden stor betydning for kostnadene.
- I tillegg til det åpenbare med kortere reisetid, så er det flere ting som er positive for oss. Vi kan rekruttere fra større områder, og lokalsamfunnet Moi og kommunen Lund blir mer attraktivt, forklarer Unhammer.

Da NorDan gjorde beregningen av den økonomiske effekten, la de inn flere forhold. Drivstoff er naturlig nok viktig for transporten. Bedre fremkommelighet sikrer også leveransene. Lengre modulvogntog reduserer kostnadene.

I NorDan ser vi store muligheter for å ta i bruk lastebiler med null utslipp. Ny E39 som er kortere og får jevnere hastighet gir større sikkerhet for batteridrevne lastebiler, og det gir oss lavere kostnader til transport, sier Unhammer.

 I kalkuleringen av forbedringene har NorDan lagt inn en kostnad på bompenger. Ny E39 skal finansieres med bompenger, og tungtransport betaler tre ganger prisen som gjelder for personbiler.
- Vi betaler flere millioner ekstra i kostnader i bompenger for å finansiere den nye motorveien. Likevel blir det en betydelig økonomisk forbedring for vår bedrift. At det skulle bli så mye som mellom åtte og ni millioner sier noe om betydningen av ny vei, avslutter Unhammer.

 

Bilder