Ny E39 mellom Kristiansand og Mandal: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarked

Nye Veier realiserer 26 kilometer med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Når veien åpner i 2022, halveres kjøretiden mellom de to bysentra til under 25 minutter. Det knytter byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Styreleder Harald V. Nikolaisen og resten av styret i Nye Veier fikk omvisning i E39-anleggene som er i full produksjon. AF Gruppen er totalentreprenør i prosjektet Kristiansand vest – Mandal øst, mens Hæhre Entreprenør har samme ansvar for Mandal øst - Mandal by.

Betydelige ringvirkninger

- En halvering av reisetid mellom de to bysentra lengst sør i Agder vil ha betydelige ringvirkninger. Ved å ha prosjekter i forlengelse av hverandre i produksjon, så sikrer vi helhetlig utbygging og det leveres trafikksikker vei raskere og mer kostnadseffektivt til samfunnet/brukerne, sier styreleder Nikolaisen.

I tillegg til de to E39-prosjektene i anleggsfase, pågår det reguleringsarbeid for den om lag 25 kilometer lange strekningen fra Mandalselva i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal. Målet er vedtatt reguleringsplan ultimo 2022 med påfølgende byggestart vinteren 2023. Kontraktens verdi er 4,6 milliarder kroner uten merverdiavgift.

Konkurranser ut i markedet

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland peker på at forutsigbarhet i planprosess er avgjørende for å sikre fremdrift i prosjektene.

- For å lykkes er det viktig med forutsigbarhet i planvedtak og oppmerksomhet knyttet til å redusere kostnader og øke nytten. Vi holder hjulene i gang. Det er stor oppmerksomhet i selskapet når det gjelder å få konkurranser ut i markedet, sier Aanesland.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen konstaterer at det er anleggs- og planaktivitet i hele E39-porteføljen til Nye Veier.

- I tillegg til nevnte prosjekter er prosjektet Lyngdal øst – Lyngdal vest i konkurranse for å få på plass entreprenør som skal bygge ut den 11 kilometer lange strekningen. Kontraktsverdien er 3 milliarder kroner. Fremdriftsplan tilsier at vi har realisert 63 kilometer med ny, trafikksikker E39 innen 2026, sier utbyggingsdirektør Moshagen.

Kontakter

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen, tlf. 992 43 558.
E-post: oyvind.moshagen@nyeveier.no

Lenker

Les mer om prosjektet

Bilder