Nye E18 Rugtvedt – Dørdal: Nye Veier går videre med Hæhre Entreprenør AS

Etter en grundig evalueringsprosess har styret i Nye Veier valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i konkretiseringsfasen.

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal gjennomføres etter Best Value Procurement-metoden. Etter en grundig evalueringsprosess har styret i Nye Veier valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i konkretiseringsfasen. Tilbudet fra Hæhre er på ca 1.8 MRD NOK eks. mva.

– Vi er glade for at det har vært stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess og fått bekreftet at Nye Veier sin gjennomføringsmodell gir kostnadseffektive og gode løsninger. Denne anbudsrunden bidrar betydelig til at Nye Veier kan nå målet om å effektivisere veibyggingen og få mer trafikksikker vei for pengene. Tildelingen viser også at det er offensive entreprenører med spesialkompetanse på veibygging som vinner slike konkurranser, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad, Magne Ramlo, sier: – Best Value Procurement er en metode for både anskaffelse og prosjektgjennomføring som sikrer at vi velger den beste leverandøren til å gjennomføre prosjektet. Det gir både eierskap til prosjektet, involvering og balansert risikohåndtering. Det å involvere entreprenør og rådgivere i en tidlig fase bidrar til rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Ved å bygge ut hele strekningen på 18 km kan vi ta ut stordriftsfordeler blant annet gjennom mer effektiv massehåndtering. Dette bidrar til lavere kostnader for samfunnet og for trafikantene.

Kjernen i Best Value Procurement-metoden er å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon, blant annet gjennom intervjurunder. Dette er det første BVP-prosjektet som gjennomføres i Norge, og er et av ti BVP pilotprosjekter som gjennomføres etter initiativ fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Fram mot slutten av april skal Hæhre Entreprenør i samarbeid med Nye Veier konkretisere hvordan de skal løse oppdraget før endelig kontrakt er klar for godkjenning. Kontrakten planlegges signert 10. mai. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019.

På nyeveier.no er det mer informasjon om hvordan Nye Veier gjennomfører kontrahering og hvilke krav som stilles til entreprenøren når det gjelder HMS og samfunnsansvar.

Kontaktinformasjon

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør –  tlf. 905 82 334

mail: ingrid.hovland@nyeveier.no

Magne Ramlo, prosjektdirektør – tlf. 926 92 010 mail: magne.ramlo@nyeveier.no

Nye Veier har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet er et heleid AS under Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca 150 mrd. kroner. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon som skal bygge 534 km riksvei, hovedsakelig fire–felt motorvei i de fire utbyggingsområdene E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sør-Østlandet og E39 Sør-Vestlandet.

Last ned relatert dokument:
Anskaffelsesprotokoll over terskelverdi Rugtvedt Dørdal