Nye Veier går tilbake til opprinnelig veilinje på Ulsberg

Undersøkelser og utredningsarbeid viser at det er behov for omfattende tiltak for å kunne bygge E6 fra Nedgård til Toset. Det vil føre til at prosjektet går utover kostnadsrammen. Nye Veier går derfor tilbake til opprinnelig plan for denne delen av prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene.

Nye Veier har tidligere foreslått en ny veilinje fra Nedgård til Toset. I utredningsarbeidet har det imidlertid kommet frem at dette området er såpass utfordrende med hensyn til grunnforhold og topografi, at det vil kreve tiltak som er vesentlig mer omfattende enn tidligere antatt. 

– For å kunne bygge den nye veilinjen, må vi flytte inntil fire ganger så mye masse enn tidligere forutsatt. Utredningene viser også behov for mer omfattende tekniske løsninger for kryssing av elvene Orkla og Byna og tunnelen ved Granholtet. Tiltakene gjør prosjektet dyrere enn først antatt og kostnaden vil gå utover rammen, sier utbyggingsdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan.

Nye Veier går derfor tilbake til opprinnelig regulert veilinje nord for Ulsberg. Planen er vedtatt av Rennebu kommune og det er ikke behov for ny reguleringsprosess.

Har gitt verdifull informasjon
Det er grundig utredningsarbeid i forbindelse med reguleringsprosessen som har ført frem til konklusjonen om å gå tilbake til regulert veiløsning.

– Utredningsarbeidet har vært nødvendig for å finne en god og trafikksikker løsning med tilhørende kostnad. Selv om det resulterer i at Nye Veier nå går tilbake til opprinnelig veilinje, har ikke arbeidet vært bortkastet. Det har gitt oss nyttig og verdifull informasjon om området, sier Vatnan. 

Kontroll på kostnadene
Nye Veiers oppdrag er å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene slik at det blir mest mulig trafikksikker vei for pengene. Det betyr at nytten av veien må opp samtidig som at kostnadene må ned. Prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene har en kostnadsramme på ca. 3,9 milliarder kroner inkl. mva. 

– Kostnadsoverslagene våre for de øvrige delene av prosjektet treffer godt. Ved å gå tilbake til opprinnelig plan for Ulsberg, er vi innenfor kostnadsrammen vår, sier Vatnan.

Ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene er 25 kilometer lang. Forberedende anleggsarbeider er startet, og endringene på Ulsberg vil ikke påvirke tidspunkt for ferdigstillelse, som er planlagt i 2025.

Totalentreprenør på prosjektet er FCC Construcción S.A som har entreprenør Johs J. Syltern og rådgiver Rambøll Norge AS som viktige samhandlingsparter.

 

Kontakter

Johan Arnt Vatnan
Utbyggingsdirektør - utbyggingsportefølje 1
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

Bilder