Nye Veier inviterer til dialogmøter og åpne kontordager for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand

I november inviterer Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, til dialogmøter med lag og foreninger og åpne kontordager for grunneiere og andre berørte.

Hensikten med arrangementene er at man kan komme i direkte kontakt med Nye Veier og drøfte aktuelle temaer. 

Dialogmøter

Møtetidspunkt for dialogmøter med lag og foreninger er 17. november kl. 10.00-18.00 og 19.november kl. 10.00-18.00.

Møtene gjennomføres digitalt via Teams. Møtetidspunkt blir sendt på e-post til lag/foreningens kontaktperson i god tid før gjennomføring. Det settes av 20 minutter til hvert møte.

Skriftlig påmelding

Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn på lag/forening, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer). Påmelding skjer innen 01.november via e-post til e18dt@cowi.com.

Åpne kontordager

Møtetidspunkt for åpne kontordager med grunneiere og andre berørte:

Tvedestrand og Vegårshei kommuner: 10.november kl. 14.00-20.00. Tvedestrand Gamle Rådhus, Fritz Smiths gate 2

Gjerstad og Risør kommuner: 11. novemver kl. 14.00-20.00. Heimat, Brokelandsheia 6.

Bamble og Kragerø kommuner: 12. november kl. 14.00-20.00. Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt, Herreveien 57, 3960 Stathelle

Skriftlig påmelding

Av hensyn til smittevern er arrangementene kun åpne for påmeldte. Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer og ønsket møtested). Påmelding skjer innen 01. november via e-post til e18dt@cowi.com eller ved SMS til Ane Killingstad, 951 83 389 (hverdager kl. 08.00-16.00). Det settes av inntil 20 minutter til hvert møte.

Åpne kontordager gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende føringer fra FHI ang. COVID-19. Vi ber derfor om at du avstår fra fysisk deltakelse dersom du har luftsveissymptomer.

Bakgrunn

Det skal utarbeides reguleringsplan for den 54 km lange strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten. Den formelle høringsfristen for varsel om planoppstart var 14. oktober. det blir ny formell høringsperiode når selve forslaget til reguleringsplan legges fram våren 2021.

Mer informasjon om prosjektet

/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Bilder