Nye Veier legger fram foreløpige løsninger for nye E18 fra Tvedestrand til Bamble

Nye Veier legger nå ut kartillustrasjoner som viser foreløpig status for planarbeidet på enkelte steder langs nye E18 fra Tvedestrand til Bamble.

-Nye Veier og vår rådgiver COWI har jobbet intensivt med å optimalisere det som ble kalt eksempellinjen fra kommunedelplanen. Vi understreker at kartillustrasjonene vi legger fram nå er foreløpige, men de viser hvilke løsninger vi jobber med på enkelte steder langs den nye veilinjen. Når det nå begynner å utkrystallisere seg noen løsninger ønsker vi å dele dette offentlig. Vi håper at denne åpenheten blir tatt godt imot både av innbyggere, kommunene og øvrige myndigheter, sier Jørn Rinde, prosjektsjef i Nye veier for E18 Tvedestrand-Bamble.

Kryssplasseringer og veilinje

Etter at forslaget til planprogram var ute på høring og innspillene gjennomgått, stadfestet styret i det interkommunale plansamarbeidet, planprogrammet i et møte i begynnelsen av november. Det faglige utredningsarbeidet som er beskrevet i planprogrammet pågår for fullt.

-Vi synes det er bra at Nye Veier viser hvor langt de har kommet i arbeidet. Kommunene ønsker å være tett på og delaktige underveis og da er det viktig at Nye Veier deler disse skissene nå. Det er vel ikke helt vanlig å legge ut veiløsninger så tidlig i et reguleringsplanarbeid og vi setter pris på det. Nå er vi oppdaterte både på administrativt og politisk nivå i kommunene og det er jo kommunene som til slutt skal vedta reguleringsplanen, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet.  

Kartillustrasjonene viser hvor langt Nye Veier og deres rådgiver COWI har kommet i arbeidet pr nå. Det skal etter hvert ende opp i et forslag til reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Bamble. 

Nye Veier har nå lagt fram disse foreløpige løsningene

- «Spleisen» ved Tvedestrand som viser koblingen fra eksisterende til ny firefelt

- Det nye krysset i Risør

- Brokelandsheia i Gjerstad

-Kryssløsninger ved Gjerdemyra i Kragerø

-«Spleisen» ved Dørdal som viser koblingen fra ny til eksisterende firefelt

-Framover nå arbeides det med å fastsette endelig veilinje, kryssplasseringer, bruer og konstruksjoner. Forslaget til ny reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Bamble blir lagt ut på høring våren 2021. Det tas sikte på at de seks berørte kommunene skal behandle forslaget og fatte vedtak før sommeren 2021, sier Rinde.

Nye strekningsbetegnelser

Nye Veier har bestemt at det skal foretas navnebytte fra E18 Dørdal-Tvedestrand til E18 Tvedestrand-Bamble. Bakgrunnen er at E18 går fra Craigavon i Nord Irland til St. Petersburg i Russland. I Norge begynner E18 i Kristiansand og går via Oslo til Ørje ved svenskegrensen. Tidligere startet kilometrering for E18 i Ørje, ved riksgrensen mot Sverige. Det var i forbindelse med regionsreformen i 2019 at Statens vegvesen besluttet å bytte retning på E18 så den stemmer overens med den internasjonale beskrivelsen av hvor veien starter og slutter.

De nye betegnelsene på de tre delparsellene blir

E18 Tvedestrand – Gjerstad (Tidligere E18 Pinesund – Tvedestrand)

E18 Gjerstad – Kragerø (Tidligere E18 Fylkesgrensa – Pinesund)

E18 Kragerø – Bamble (Tidligere E18 Dørdal – Fylkesgrensa)

Bilder