Nye Veier og Hæhre signerte kontrakt E18 Rugtvedt-Dørdal

Den 10. mai signerte Nye Veier og Hæhre kontrakten som er på omlag 1.8 MRD NOK eks. mva.

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal er gjennomført etter Best Value Procurement-metoden. Etter en grundig evalueringsprosess vedtok styret i februar at Nye Veier skulle gå videre med Hæhre Entreprenør AS. Den 10. mai signerer Nye Veier og Hæhre kontrakten som er på omlag 1.8 MRD NOK eks. mva.

– Vi er glade for at Nye Veier nå signerer den andre store kontrakten på en totalentreprise. Den første var for strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Det er betryggende å kunne konstatere at det var stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører også om prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal. Vi har på nytt fått bekreftet at Nye Veier sin anskaffelses- og gjennomføringsmodell gir kostnadseffektive og gode løsninger. Kontraktsigneringen med Hæhre bidrar i stor grad til at Nye Veier kan nå målet om å effektivisere veibyggingen og få mer trafikksikker vei for pengene. Tildelingen viser også at det er viktig å prøve ut nye kontraheringsformer som kan fornye veibyggingen i Norge, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

– Best Value Procurement har vist seg å være en kontraheringsmetode som sikrer at vi nå har valgt den beste leverandøren til å gjennomføre utbyggingen av nye E18 Rugtvedt-Dørdal. Det å involvere entreprenør og rådgivere i en tidlig fase bidrar til rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Vi har gjort gode og nyttige erfaringer gjennom å bruke BVP-metoden og vil vurdere å benytte den i flere prosjekter. Ikke minst siden BVP-metoden bidrar til lavere kostnader for samfunnet og for trafikantene, sier prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad, Magne Ramlo.

Om Best Value Procurement (BVP)

Kjernen i BVP-metoden er å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon, blant annet gjennom intervjurunder. Dette er det første BVP-prosjektet som gjennomføres i Norge, og er et av ti pilotprosjekter som gjennomføres etter initiativ fra Direktoratet for forvaltning og IKT. Erfaringer fra blant annet Nederland viser at man gjennom denne metoden for kan oppnå både kostnadsbesparelser, sikre eierskap til kontrakten og prosjektet og får bedre kontroll på risikofaktorer i prosjektet. Etter en fase der Hæhre i samarbeid med Nye Veier har konkretisert hvordan de skal løse oppdraget, kan endelig kontrakt godkjennes og signeres. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019. Konkurransen om bygging av E18 Rugtvedt-Dørdal ble kunngjort 10. juni 2016. Ved fristens utløp 16. august 2016 hadde det kommet inn ti søkere. De ti søkerne ble grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget, en prosess gjennomført med egne evalueringsgrupper. Resultatet ble at fire tilbydere ble med videre i prosessen. Til slutt var det Hæhre Entreprenør, Veidekke / AF Gruppen og Acciona Infraestructuras S.A. som leverte tilbud.

Kontaktinformasjon:

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør –  mail: ingrid.hovland@nyeveier.no

Magne Ramlo, prosjektdirektør – mail: magne.ramlo@nyeveier.no