Nye Veier organiserer for økt effektivitet og verdiskaping

Nye Veier gjør i disse dager endringer i sin organisasjon for å sikre økt effektivitet og verdiskaping. Selskapet får ny struktur, hvor dagens fire utbyggingsområder omdannes til to utbyggingsporteføljer.

Økt standardisering, deling av beste praksis og fleksibel bruk av selskapets samlede kompetanse skal ytterligere styrke selskapets leveranser i årene fremover.

Det er de to tidligere prosjektdirektørene Johan Arnt Vatnan og Øyvind Moshagen som blir ansvarlige for de to nye store utbyggingsporteføljene. I sine organisasjoner har de prosjektsjefer som er ansvarlige for utbyggingsprosjektene. Utbyggingsporteføljene støttes av en matriseorganisasjon som tar ansvar for tidligfase/planlegging, kontrahering og fremtidig drift.

Mindre avhengig av geografi

- Inndelingen blir mindre avhengig av geografi heretter, og skal bidra til mer enhetlig tilnærming til det vi gjør og mer læring og erfaringsutveksling på tvers. Vi fornyer og effektiviserer organisasjonen for å styrke posisjonen som endringsagent i samferdselssektoren, forklarer administrerende direktør Anette Aanesland.

Hun halverer størrelsen på egen ledergruppe, og etablerer en forsterket ledelse på nivået under.

 

Mer strategisk ledelse

- Vi gjør dette for å oppnå større grad av strategisk oppmerksomhet i ledergruppen og vil samtidig redusere omfanget av rapportering og tidsbruk på pågående operative saker. Vi skal fortsatt ha en flat struktur innenfor en matriseorganisering, forklarer Aanesland.

Nye Veiers ledergruppe blir seende slik ut fra 18 mai: Adm. direktør Anette Aanesland, Økonomi, finans og virksomhetsstyring, Nils Ravnaas, HMS, HR og seriøsitet, Asbjørn Aadnevig, Planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland, Kontrakt og marked, Bjørn Børseth, Utbyggingsportefølje 1, Johan Arnt Vatnan og utbyggingsportefølje 2, Øyvind Moshagen

I Utbyggingsportefølje 1 under Vatnans ledelse er følgende strekninger:

E18 Rugtvedt – Dørdal, E18 Langangen – Rugtvedt, E18 Dørdal – Tvedestrand, E6 Kvål – Melhus, E6 Kvænangsfjellet, E6 Ulsberg – Vindåsliene, E6 Kvithammer – Åsen, E6 Ranheim – Værnes, E6 Korporalsbru – Gyllan og E6 Gyllan – Kvål.

Moshagens utbyggingsportefølje består av disse strekningene:

E39 Mandal øst – Mandal by, E39 Kristiansand vest – Mandal øst, E6 Kolomoen – Arnkvern, E6 Arnkvern – Moelv, E6 Moelvkrysset, E6 Sotrhove – Øyer, E6 Roterud – Storhove og E6 Moelv – Roterud.


Alle øvrige prosjekter, det vil si prosjekter i tidligfase, vil ledes av Planlegging og drift, inntil de er modnet frem, og da overføres til en av de to porteføljene. Aanesland forklarer at Nye Veier skaper en organisasjon hvor tidlig fase blir enda «tyngre» og viktigere.

- Vi har alltid sagt at det er i tidlig fase gevinstene kan hentes ut. Da må vi organisere oss deretter. Organisasjonen skal også synliggjøre betydningen av å arbeide enda mer med klima og miljø. Dette blir et eget strategisk område innenfor Planlegging og drift, forklarer hun.

Bilder