Nye Veier overtar prosjekt fra Statens Vegvesen

Nye Veier overtar Statens Vegvesens prosjekt «E18/E39 Vige-Søgne øst» fra og med reguleringsplan.

Illustrasjon over: status og forventet fremdrift for prosjektet.

Fra og med reguleringsplan er det Nye Veier som overtar arbeidet med planlegging, bygging, drift og vedlikehold på denne og to andre strekninger.

Strekningen for ny E39 fra Vigeland i Vest-Agder til Sandnes i Rogaland er det fortsatt Statens vegvesen som har planleggingsansvar for. Det er snakk om ca. 150 km firefelts veg fordelt på følgende to prosjekter:

E39 Vigeland–Lyngdal vest
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39vigelandlyngdal

E39 Lyngdal vest–Sandnes
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes

Når kommunedelplaner for disse prosjektene er vedtatt er det Nye Veier som skal overta jobbe med reguleringplan, bygging, og drift og vedlikehold når vegene er ferdig bygd.


Denne artikkelen ble publisert på vegvesen.no den 06.04.2016

Bilder