Nye Veier prioriterer nå å rydde rasområdet

Ryddingen av massene fra raset fortsetter gjennom dagen med nødvendig utstyr. Når området er sikret skal geoteknikere undersøke området på nytt. Da kan E6 mellom Trondheim og Værnes åpnes.

- Vi er først og fremst glad for at det går bra med han, som ble tatt av raset i går. Vi er glad for at dette ikke fikk større menneskelige konsekvenser, sier Lars Bjørgård, assisterende utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Raset over E6 i Malvik nord for Stavsjøfjelltunnelen har konsekvenser for trafikken mellom Trondheim og Værnes. Nye Veier beklager ulempene med omkjøringer medfører for trafikantene.

Statens vegvesen, som er eier av E6, tar den endelige beslutningen om når E6 mellom Trondheim og Værnes kan åpnes. Trafikken, med omkjøringer, styres som vanlig av Vegtrafikksentralen.

Rasområdet er et anleggsområde hvor det jobbes med store anleggsmaskiner. Det kreves klarert adgang, vernetøy og et eget sikkerhetskurs for å bevege seg i området.

Nye Veier kommer til å følge opp og granske dette for å skaffe mer informasjon om årsaker og sammenhenger. Nye Veier kommer til å bruke den nødvendige tiden for å kvalitetssikre informasjonen og konklusjonene. Før det arbeidet er avsluttet er det ikke mulig å trekke konklusjoner om årsaker og sammenhenger.

 De som var på anleggsområdet i tilknytning til raset får tilbud om oppfølging.

Kontakter

Lars Bjørgård
Konstituert utbyggingsdirektør
lars.bjorgaard@nyeveier.no

Linn Herredsvela
Senior kommunikasjonsrådgiver
linn.herredsvela@nyeveier.no