Nye Veier sin første reguleringsplan vedtatt

Strekningen E18 Kjørholt og Bamble tunneler skal vedlikeholdes og oppgraderes.

Det skjedde da bystyret i Porsgrunn torsdag 16.mars vedtok reguleringsplanen for E18 Kjørholt og Bamble tunneler (E18 KBT). Det pågår en reguleringsprosess for hele veistrekningen nye E18 Langangen-Rugtvedt. Strekningen E18 Kjørholt og Bamble tunneler (E18 KBT) skal vedlikeholdes og oppgraderes. Samtidig skal Nye Veier sprenge nye tunnelløp i forbindelse med byggingen av ny E18. Etter anmodning fra Vegdirektoratet har Nye Veier påtatt seg det samlede byggherreansvaret for tunnelrehabiliteringen og sprengning av nye tunnelløp.

Sikre effektiv gjennomføring av tunnelrehabiliteringen

-Hensikten er å få en rasjonell gjennomføring av tunnelprosjektet og dermed mindre belastninger for omgivelsene. Nye Veier har ønsket å redusere belastningene for trafikantene og berørte i den perioden tunnelene likevel skal være stengt. Det ble derfor besluttet å ta E18 KBT ut i en egen reguleringsplan, sier plankoordinator hos Nye Veier, Solfrid Frøland.

Hun legger til at det hele tiden har vært et godt samarbeid med Porsgrunn kommune. – På den måten har vi fått til en hurtig planprosess som bare har tatt vel fem måneder, sier Frøland. Torsdag 23. mars skal også Bamble kommune behandle denne reguleringsplanen.

Prosjektet E18 KBT er i løpet av høsten 2016 utvidet fra å være rehabilitering til også å innebære sprengning og sikring av nye løp. Det er både teknisk og geologisk komplisert å gjennomføre. Nye Veier har gjennomgått og fattet nye beslutninger knyttet til valg av teknisk løsninger. Sprenging og rehabilitering gjøres samtidig for å unngå nye, periodiske stengninger ved salvesprengning dersom nye, parallelle løp skulle vært etablert seinere, og dermed redusere den totale belastningen på omkjøringsveier og omgivelser.

Formelt overtok Nye Veier tilbudsgrunnlaget for oppgraderingsprosjektet E18 KBT 24.januar 2017.