Nye Veier tilbyr digital nyhetstjeneste for E6 Ranheim–Værnes

Med varsling via Messenger, digitale nyhetsbrev og aktiv bruk av sosiale medier vil Nye Veier å gjøre det enklere for trafikanter og beboere å holde seg oppdatert under byggingen av ny E6 fra Ranheim til Værnes. Nye Veier oppfordrer folk til å melde seg på nyhetstjenesten slik at de får en trygg og forutsigbar reise i anleggsperioden.

I forrige uke var det offisiell start på utbyggingen av den nye 23 km lange firefelts europaveien mellom Ranheim og Værnes, med blant andre statsminister Erna Solberg til stede. Veien skal stort sett følge samme trasé som dagens E6. Det betyr at trafikken vil bli påvirket av anleggsarbeidet som skal foregå de neste fem årene. For å gi trafikantene mest mulig forutsigbarhet vil Nye Veier sende ut varsler om planlagt anleggsarbeid som kommer til å påvirke trafikken.

– Det kan for eksempel være at vi må stenge deler av dagens vei og omdirigere trafikken. De som abonnerer på Nye Veiers digitale nyhetstjeneste, får beskjed om dette i forkant, sier Linn Herredsvela, senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier.

Messenger, nyhetsbrev og sosiale medier
Du kan abonnere på varsel i Messenger, e-post og Twitter. Dette er en videreføring av varslingstjenesten som ble lansert i februar i år, da for utbyggingen av E6 Kvål – Melhus. Nye Veier er de første i Norge til å bruke Messenger og chatbot-teknologi som informasjonskilde for trafikknyheter.

I tillegg til å få trafikkmeldinger i Messenger, kan du nyhetsbrev på e-post. I nyhetsbrevet vil leserne få oppdatering på framdrift og bilder fra anleggsarbeidet.

 

Viktig med forutsigbarhet
Å minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden er ett av målene i dette prosjektet. Men når anleggsarbeidet nå starter for fullt, vil det merkes i nærmiljøet. Det er ikke til å unngå. Nye Veier ønsker imidlertid å minimere ulempene ved å informere godt i forkant. Undersøkelser viser at forutsigbarhet er viktigere for folk enn antall minutter ekstra reisetid. Forutsigbarhet kan også bidra til økt trafikksikkerhet fordi det reduserer stress og irritasjon. Effektiv informasjonsflyt i anleggsperioden er med andre ord et bidrag i Nye Veiers nullvisjon.

– Visjonen er null drepte og skadde, både i anleggsperioden og når veien er åpnet, sier Herredsvela.

Hun minner om at Nye Veiers digitale nyhetstjeneste bare varsler om planlagte trafikkhendelser som skyldes anleggsarbeidet. Vanlig vedlikeholdsarbeid, ulykker og andre hendelser som påvirker trafikken, er det fortsatt Veitrafikksentralen som informerer om.

 

Les mer om utbyggingen av E6 Ranheim – Værnes, og meld deg på nyhetstjenesten her:
www.nyeveier.no/ranheim-vaernes 

 

Kontakter

Linn Herredsvela
Senior kommunikasjonsrådgiver
linn.herredsvela@nyeveier.no
995 17 661

Bilder