Nye Veier utfører geoscanning med helikopter E18 Langangen-Grimstad

I slutten av februar og begynnelsen av mars skal det utføres geoskanning med helikopter mellom Langangen og Grimstad. Målingene utføres for å kartlegge grunnforholdene i forbindelse med planlegging av ny E18. Det er Nye Veier som har bestilt geoscanningen.

Hensikten med geoscanningen er blant annet å kartlegge hvor langt ned det er til fjell. Utifra målingene kan man si noe om hva slags type berg og løsmasse det er i området. Måleresultatene brukes til raskt å få en oversikt over geologien i prosjektområdet. Da kan man redusere den geologiske risikoen i prosjektet. Dette er nødvendig informasjon for å kunne planlegge og deretter bygge ut veien. Utfordrende grunnforhold som avdekkes tidlig kan gi både kostnads- og tidsbesparelser. 

Helikopteret skal fly over planområdene med måleinstrumenter. Måleinstrumentene består blant annet av en godt synlig rund antenne som henger under helikopteret. Helikopteret kommer til å fly frem og tilbake langs planlagte flylinjer med omtrent 100 meters avstand. Utstyret henger ca 30 meter over bakken. Flyvningen skjer i relativt lav hastighet på om lag 60 km/t. Utstyret som benyttes sender ut elektromagnetiske bølger som ikke er skadelig for mennesker eller dyr. Publikum vil merke normal støy fra helikopteret mens målingene pågår.

Kartleggingen blir utført over planområdene for ny E18 fra Langangen til Rugtvedt, Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad.

 

Det er EMerald Geomodelling og SkyTEM Surveys som utfører denne geoskanning på vegne av Nye Veier. Geoscanningen gjennomføres i tidsrommet 25. februar til 3. mars. For mere informasjon se www.emeraldgeo.no

Kontaktperson Nye Veier:Imi Vegge, kommunikasjonsrådgiver E18 Langangen-Grimstad, 46838007

Kontaktperson EMerald Geomodelling: Vibeke Lindstad Degn-Pedersen, 928 31 666

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Bilder