Offisiell åpning av prosjektkontoret på Rugtvedt

Det var stort oppmøte ved den offisielle åpningen av prosjektkontoret på Rugtvedt 28. september.

I sin hilsningstale på åpningsarrangementet sa ordfører i Bamle Hallgeir Kjeldal at arbeidet med E18 gjennom er etterlengtet. Som et symbol på ønsket om rask oppstart og ferdigstillekakalse av veiutbyggingen overbrakte han en spade i gave.

Ordføreren i Bamle var blant de omlag 20 eksterne gjestene som var til stede for å markere åpningen av prosjektkontoret. I tillegg til hilsningstalen fra ordføreren i Bamle var det taler fra ordføreren i Porsgrunn, fylkesrådmann i Telemark, direktøren for NHO Telemark og Statens Vegvesen. De ønsket Nye Veier velkommen til regionen og la vekt på betydningen veien har for trafikkavvikling, infrastruktur, næringsutvikling.kaka

Arrangementet begynte med et kulturinnslag av to elever ved Rugtvedt barneskole. Etter dette holdt administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland innlegg om det samfunnsoppdraget Nye Veier har fått, visjoner og verdier for arbeidet og om den selskapsmodellen som er valgt. Jørn Rinde, utbyggingssjef for E18 Langangen – Dørdal ledet arrangementet og orienterte om de utbyggingsprosjektene som skal i gang langs strekningen.