Opptak av digitalt folkemøte om E6 Nedgård – Vindåsliene

Fikk du ikke med deg folkemøtet om E6 Nedgård – Vindåsliene 07.12.21? Da kan du se opptak av møtet her.

Tirsdag 7. desember arrangerte Nye Veier et åpent folkemøte om E6 Nedgård – Vindåsliene (tidligere kalt E6 Ulsberg – Vindåsliene). Planen var å holde et fysisk møte i Rennebuhallen i tillegg til streaming for de som ønsket å se det digitalt. På grunn av den økte smitten av Covid-19, ble det imidlertid bestemt å kun ha digitalt møte.

Mer enn 100 personer koblet seg på møtet og det kom inn mange gode spørsmål til både Nye Veier og Rennebu kommune som også var til stede ved varaordfører Marit Bjerkås.

Agendaen for møtet var:

  • Velkommen
  • Innledning og status, ved prosjektsjef Arild Mathisen
  • Strekningsutvidelsen i sør, ved planprosessleder Jan Olav Sivertsen
  • Veien videre for utbygging, ved teknisk koordinator Øystein Wiggen
  • Omregulering Skogheim – Fossum (Vindåsliene), ved vegplanlegger Eirik Lind i Rambøll
  • Spørsmål og svar
  • Oppsummering ved varaordfører Marit Bjerkås

Her kan du se opptak av møtet:

 

Klikk her for å lese mer om E6 Nedgård – Berkåk

Klikk her for å lese mer om E6 Berkåk – Vindåsliene

Reguleringsplan for E6 Skogheim – Fossum er ute på offentlig høring med frist for merknader 07.01.2022. Klikk her for å lese mer om planforslaget og klikk her for å komme til den digitale medvirkningsportalen.

Bilder