Orienteringsmøte om E39

Mandag 10. oktober var det orienteringsmøte angående ny 4-felts E39 på strekningen Kristiansand vest – Søgne øst for beboere fra Kolekniben og Volleberg på Rådhuset i Songdalen kommune.

Jon Terje Ekeland fra Nye Veier og Arild Vestbø fra Rambøll informerte om prosjektet og videre framdrift til mulig anleggsstart i 2018. Omlag 50 personer var tilstede på infomøtet. De var særlig opptatt av fremtidige støyforhold knyttet til den nye veien. Det var også spørsmål om nærføring til boligområdet ved Volleberg både i anleggsperioden og for den fremtidige situasjonen med ny E39.

Følgende presentasjoner ble vist:

Bilder