Over åtte milliarder i konkurranser fra Nye Veier

Nye Veier kommer til å lyse ut to konkurranser i Agder med en total verdi på 8,5 milliarder kroner i løpet av 2022. Ytre Ring rundt Kristiansand og E39 mellom Mandal og Lyngdal kommer til markedet. Dette volumet i konkurranser gir store muligheter for entreprenører lokalt, regionalt og internasjonalt.

- De to kontraktene i Agder er en del av en total pakke på 15 milliarder kroner vi sender ut i markedet. Verdien og antall konkurranser har aldri vært mer oppfattende i regi av Nye Veier. De to kontraktene i Agder er viktige elementer i arbeidet med å realisere ny E39 fra Kristiansand til Stavanger, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Nye Veier planlegger med at bygging for disse to prosjektene kan starte sent i 2023. Da pågår arbeidet på ny E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal. Ny E39 fra Kristiansand til Mandal blir åpnet på slutten av 2022. I tillegg skal kontrakten for E39 mellom Bue og Ålgård i Rogaland ut i markedet i august 2022. Dette er den første kontrakten i Rogaland for realisering av ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Totalt kommer det kontrakter for mer enn ti milliarder på E39 gjennom sørvestlige deler av Norge i løpet av 2022. 

Det er flere premisser som må oppfylles før kontraktene går til markedet. Vedtatte reguleringsplaner er et premiss for å lyse ut kontraktene for bygging. Prosjektene må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransene.

Nye Veier planlegger å sende kontraktene ut i markedet på slutten av året. Den anslåtte verdien på kontrakten for strekningen fra Mandal til Lyngdal er på 4,7 milliarder kroner. For Ytre Ring er verdien anslått til 3,8 milliarder kroner. Etter kvalifisering vil tre til fem tilbydere bli invitert til å gi tilbud på kontraktene. Fra utlysning av konkurransene vil det ta mellom ni og tolv måneder til en entreprenør er klar til å gjennomføre arbeidet.

Dette er to av syv konkurranser, som Nye Veier planlegger å sende til markedet i løpet av 2022. Dette er ny rekord for Nye Veier i antall nye kontrakter i løpet av et år. Den samlede verdien for alle kontraktene er anslått til 15 milliarder kroner.

Strekning

Annonsering

Anslått verdi eks mva

Type

Sted

E6 Storhove – Øyer

Mars

1,6 mrd

Tunnel/vei

Innlandet

E6 Berkåk – Vindåsliene

April

2 mrd

Vei/tunnel/bru

Trøndelag

E6 Sørelva – Borkamo

Mai

700 mill

Vei

Nordland

E39 Bue – Ålgård

August

2,2 mrd

Vei/tunnel/bru

Rogaland

E39 Mandal – Lyngdal

September

4,7 mrd

Tunnel/vei/bru

Agder

Rv13 Skare – Sogndal

Oktober

200 mill

Vei/sikring/div

Vestland

E18/E39 Ytre ring

November

3,8 mrd

Tunnel

Agder

Konkurransene kommer til markedet etter at reguleringsplanene for strekningene er vedtatt av kommunene. Prosjektene må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransene.

Nye Veier går nå bort fra byggherrens makspris på alle prosjektene.
- Vi har selv gjort noen erfaringer, og entreprenører og rådgivere har delt sine erfaringer. Vi mener endringene vi nå gjør vil gi flere tilbydere på viktige konkurranser. Det er viktig for å skape mer verdi for de samme ressursene. Nå blir det forhandlinger, og målet er blant annet å redusere risikoen for tilbyderen og for Nye Veier, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked.

Nye Veier skal fortsatt bruke totalentrepriser med fastpris. Entreprisene skal være basert på en vedtatt reguleringsplan. Krav til funksjon fremfor detaljerte kravlister er fortsatt sentralt for å bruke kompetansen best hos entreprenørene. Det ligger fortsatt viktige incentiver til entreprenørene med å gjøre prosjektene enda bedre.

Kontakter

Bjørn Børseth
Direktør for kontrakt og marked
975 01 310

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Bilder