Overtar jernbane og vei til Ringerike

Samferdselsdepartementet og Nye Veier har i dag signert avtalen som gir Nye Veier ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss. – Det er mulig å skape nye løsninger på dette prosjektet som gjør at vi får mer igjen for våre felles ressurser, sier Anette Aanesland, som er adm. direktør i Nye Veier.

Når vi overtar ansvaret for Ringeriksbanen kan vi skape nye og smarte løsninger i jernbanesektoren. Vi har gitt mer igjen for fellesskapets ressurser med vår nyskapning innen veibygging. Kostnadene er redusert med 25 milliarder i den porteføljen av veiprosjekter selskapet fikk ved oppstarten, utdyper Aanesland. 

Nye Veier trenger kompetanse på jernbane. Det får vi med 13 ansatte som blir med over til Nye Veier fra Bane Nor og Statens vegvesenDe kommer inn i et selskap som har et klart og tydelig mandat om å realisere flere prosjekter – bedre, raskere og til en lavere kostnad 
- Det er kollegiet og stå-på-viljen som skaper resultater. Viljen til å skape endringer og gjøre jobben bedre, er nøkkelen til at vi møter forventningene rundt oss. Vi får mer igjen for fellesskapets ressurser. Dette hadde ikke vært mulig uten et klart og tydelig mandat. Nå er bestillingen at vi i tillegg til å bygge veier skal bygge jernbane. Det kommer til å bli en tøff utfordring, mener Aanesland. 

Ringeriksbanen kommer til å være Norges største jernbaneprosjekt. Kortere reisetid og flere tog mellom Oslo og Bergen styrker konkurransekraften i hele sørlige deler av Norge. For bo- og arbeidsmarkedene langs strekningen kommer prosjektet til å få svært positiv effekt. Prosjektet skal bygges ut med dobbeltspor og firefelts motorvei. En viktig oppgave blir å gjøre det enda mer tydelig hvilke effekter som skal nås for prosjektet.  

Nye Veiers mål er å forbedre fellesprosjektet. Ambisjonen om å redusere kostnadene og øke nytten, vil gi betydelig effekt for fellesskapets ressurser. 
- Dette prosjektet passer som hånd i hanske for Nye Veier og vårt mandat. Vi mener det er store muligheter for å redusere kostnadene. Det er behov for å forenkle prosjektet og løsningene. Vi skal bruke vår modell for gjennomføring av prosjektet. tillegg må vi se på muligheter for justeringer av planene, forklarer Aanesland. 

Nye Veier har åpnet 81 kilometer med firefelts motorvei på fire strekninger. Kostnadene er redusert med fire milliarder kroner på de strekningene som er åpnet. 
- Ambisjonen er fortsatt høy, også for Ringeriksbanen. Innsparinger på tilsvarende nivå kommer til å bli veldig krevende. Vi startet med de beste prosjektene i vår portefølje, og vår metode har gitt mer vei for pengene, sier Aanesland. 

Nye Veier skal prioritere prosjekter med god samfunnsøkonomisk lønnsomhet foran prosjekter med lavere lønnsomhet. Fellesprosjektet er et prosjekt med negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Samferdselsdepartementet og Nye Veier har utarbeidet en avtale, som gir egne vederlag for fellesprosjektet. Dette kommer i tillegg til de faste årlige bevilgningene over statsbudsjettet. Fellesprosjektet blir ikke en del av den årlige prioriteringen innenfor Nye Veiers portefølje. 

Kontakter

Anette Aanesland
Administrerende direktør
anette.aanesland@nyeveier.no

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Morten Klokkersveen
Utbyggingsdirektør for fellesprosjektet i Nye Veier
41610640
morten.klokkersveen@nyeveier.no

Lenker

Bilder og kart over prosjektet

Bilder