Planarbeid komplett til Mandal

Nye Veiers forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime er lagt ut til offentlig ettersyn og på høring. Dermed er planarbeidet komplett for å bygge ny, trafikksikker vei fra sentrumsnært Mandal til Kristiansand. Kontrakten har en samlet verdi på 1,75 milliarder kroner.

Det skjer etter vedtak i utvalget drift og forvaltning i Lindesnes kommune 10. mars. Høringsfristen er 25. april 2020.

- Dette er en merkedag for prosjektet. Det er jobbet målrettet med høy intensitet for å lande planen. Vi er kommet frem til løsninger i samarbeid med mange aktører, som utbyggerne av Sandnesheia, kommunen og andre interessenter. Det er lagt vekt på løsninger som bedrer trafikksituasjonen ved Ime skole. I planarbeidet har det også vært tett dialog med utbyggerne Marnarkrysset AS, slik at deres veiløsninger ses i sammenheng med våre. Til sammen løser det også trafikkutfordringene for Ime II, sier prosjektleder Håkon Lohne.


Planarbeidet for prosjektet E39 Mandal øst – Mandal by er delt i to detaljreguleringer. Del 1 omfatter E39 fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom Mandalskrysset og Greipsland/Lindland. Anleggsarbeid i regi totalentreprenør Hæhre har pågått her siden oktober i fjor. Målet er å sette trafikk på veistrekningen fra Ime til Døle bru i desember 2021.


Prosjektet medvirkningsportal; www.e39mandalost-mandalby.no Her kan man fremme merknader til planen.

Se animasjon av veiløsningen fra Greipsland til Ime i Mandal, Lindesnes.

Videokanal

Kontakter

Prosjektleder Håkon Lohne, telefon 977 14 881. E-post: haakon.lohne@nyeveier.no

Lenker

Les mer om prosjektet

Bilder