Prekvalifisering for utbygging av strekningen E6 Kolomoen-Arnkvern

Syv selskap har meldt sin interesse for prekvalifisering til konkurranse om totalentreprisen E6 Kolomoen-Arnkvern.

-Vi er fornøyd med at 7 selskap har meldt sin interesse for prekvalifisering til konkurranse om totalentreprisen E6 Kolomoen-Arnkvern. Nye Veier har som samfunnsoppdrag å bygge gode veier raskt og smart. Vi skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Det er bakgrunnen for at denne strekningen er prioritert, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

– Det er en krevende og stor entreprise i antall km og omfang samt at den inkluderer bygging gjennom Åkersvika. Byggingen skal skje langs eksisterende vei med relativt høy trafikkmengde og at den går igjennom et nasjonalt naturreservat er noe som har spesielt fokus. Det er også en del kryssende veier, store kryss og 4 felts vei inn mot Hamar i denne entreprisen. Videre framdrift er gjennomgang og rangering av de firmaene som er på lista vår før vi prekvalifiserer 3-5 firma som skal konkurrere om denne spennende entreprisen, sier Moshagen.

Disse 7 selskapene har meldt sin interesse:

  1. AF Gruppen Norge AS
  2. Astaldi Polska
  3. Hæhre Entreprenør AS
  4. Isolux Corsan Group
  5. Itinera SPA
  6. NCC Norge AS
  7. Roadbridge Norway AS / Aibel AS

Om Nye Veier

Nye Veier har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet er et statlig eid aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Nye Veier har hovedkontor i Kristiansand. Oppstartsporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca 150 mrd. kroner. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon som skal bygge over 500 km riksvei, hovedsakelig firefelts motorvei, i fire utbyggingsområder; E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sørøstlandet og E39 Sørvestlandet.

Kontaktperson:

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør E6 Mjøsregionen, mobil 992 43 558