Presentasjon fra folkemøter i Malvik

Her finner du presentasjonen som ble brukt på folkemøtene i Malvik.

Nye Veier har sammen med Malvik kommune holdt fire folkemøter for å informere foreslått reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen

Som lovet på folkemøtene legger vi ut presentasjonen som ble brukt. Her kan du blant annet lese om Nye Veiers samfunnsoppgave og mandat, se illustrasjoner fra foreslått reguleringsplan, lese om hva vi gjør med tanke på dyrkamark og ikke minst lese om støy i både bygge- og driftsfase, et tema vi vet mange er opptatt av.

Presentasjon fra folkemøter i Malvik.