Grunnforhold Mandalselva-Herdal kartlegges med helikopter

Den nye traseen for E39 mellom Mandalselva og Lyngdal går gjennom utilgjengelig og kupert terreng. Nye Veier tar i bruk luftbåren geoskanning og AI, gjennom EMerald Geomodelling, for å redusere risikoen i veiprosjektet.

I begynnelsen av juni 2020 kan du se et helikopter med en antenne fly lavt i området mellom Mandalselva ved Lindland i Holum og Herdal i Lyngdal. Bakgrunnen er forundersøkelser i korridoren for nye E39. Kartleggingen vil pågå i inntil en uke.

Helikopteret skal fly over planområdene med måleinstrumenter. Måleinstrumentene består blant annet av en godt synlig sirkulær antenne som henger under helikopteret. Helikopteret kommer til å fly frem og tilbake langs planlagte flylinjer med omtrent 100 meters avstand og antennen henger ca 30 meter over bakken. Flyvningen skjer i relativt lav hastighet på om lag 60 km/t. Utstyret som benyttes sender ut elektromagnetiske bølger som ikke er skadelig for mennesker eller dyr. Publikum vil merke normal støy fra helikopteret mens målingene pågår.

Signalene som behandles er ufarlige for mennesker og dyr.

Færre overraskelser med geoskanning
Noe informasjon har man fra før, men verifisering av denne og bedret innsikt i grunnforholdene ellers i planområde gjør det enklere å planlegge veibyggingen og reduserer sjansen for overraskelser. En spesielt kostbar overraskelse er syredannende sulfidholdig berg.

- Vi håper rett og slett å ikke få utslag på skanningen. Dette kan tyde på at det er lite sulfidholdig berg i området. I tillegg ønsker vi å kunne avdekke eventuelle større svakhetssoner der det er planlagt tuneller, sier Guro Skurdal, VP Operations i EMerald Geomodelling.

Syredannende bergarter krever ekstraordinære tiltak ved bygging av infrastruktur for å forhindre uønsket påvirkning på miljøet. I tillegg er behandlingen av sulfidholdige masser være svært kostbart.

Maskinlæring gir informasjon i ulendt terreng
Det er mange risikofaktorer i et veiprosjekt og man er avhengig av grundige forundersøkelser for å fatte beslutninger på et best mulig grunnlag. Dette er spesielt utfordrende når området som skal undersøkes er utilgjengelig og kupert.

- Det som er viktig for oss er å gjøre gode veivalg. Dermed vil vi vite så mye som mulig så tidlig som mulig. Vi har tidligere brukt teknologien til EMerald Geomodelling for å avdekke grunnforholdene ved to større utbyggingsprosjekter med god suksess, sier Nye Veiers prosjektsjef Vidar Stormark.

Ved å bruke luftbåren geoskanning kommer man effektivt til i områder som på grunn av topografien er krevende å komme til.

- Vi er veldig glade for samarbeide med en aktør som Nye Veier som tør å satse på nye løsninger og teknologi for å få så godt beslutningsunderlag som mulig, sier Skurdal.

Antennen som henger under helikopteret innhenter data som prosesseres og brukes til å generere en 3D-modell ved hjelp av maskinlæring. Modellen brukes for å tolke geologien i området og gjør det mulig med god planlegging allerede tidlig i prosjektfasen. Ved å kombinere dataene man kjenner med dataene fra geoskanningen kan maskinlæringsalgoritmer gi god informasjon over områdene.

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:
Nye Veier: Nils Bernt Rinde, 958 18 472. E-post: nils.rinde@nyeveier.no

EMerald Geomodelling: Karoline R. Jensen, 979 56 118.

Bilder