Reguleringsplan for E6 Kvithammar-Åsen (Levanger) på høring

Nå er reguleringsplanforslaget for E6 Kvithammar-Åsen, Levanger-parsellen, ute til offentlig ettersyn og høring. Fristen for å sende inn merknader er 1. juli.

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Nå er forslag til reguleringsplan for Levanger-parsellen ute til offentlig ettersyn og høring. På prosjektets egen nettside kan du se reguleringsplanforslaget og tilhørende dokumenter.

Ta også en titt på vår merknadsportal. Dette er en 3D-portal som viser hvordan veien kan bli. Merknadsportalen vil være åpen i den annonserte merknadsperioden som er 15.05-01.07.2021.

Alt planmaterialet ligger også på kommunens nettsider. 

Send inn merknader
Har du merknader til reguleringsplanforslaget, er det flere kanaler for å sende dem inn:

Frist for å sende inn merknader er 01.07.21. 

Folkemøte og åpen kontordag
Nye Veier vil arrangere et folkemøte og en åpen kontordag i løpet av høringsperioden. Tid, sted og møteform er foreløpig ikke bestemt. Følg med på nyeveier.no for mer informasjon om dette. 

Reguleringsplanforslaget (PlanID L2018010) legges ut til offentlig ettersyn og høring, i henhold til plan- og bygningsloven §12-10. Dette ble vedtatt i plan- og utviklingsutvalget i Levanger kommune i møte 12.05.21. (sak nr. PS 21/2021)

Reguleringsplanforslaget for Stjørdal-parsellen ble vedtatt i kommunestyret 25.03.21.
Du finner også alle plandokumenter på prosjektets nettsider. 

Bilder