Reguleringsplanforslag for jernbanekulvert i Langstein er på høring

Nå er reguleringsplanforslaget "Jernbanekulvert Langstein" (PlanID 3-052) lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Frist for legge inn merknader er 02.04.20.

Reguleringsplanforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring den 20.02.20. I seks uker, frem til 02.04.20, har du mulighet til å komme med merknader til planforslaget. 

Merknadene kan legges rett inn i Merknadsportalen eller sendes som e-post til postmottak@stjordal.kommune.no. Det er også mulig å sende inn merknader i brev Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - enhet arealforvaltning, Postboks 133, 7501 Stjørdal.


Innkomne merknader vil bli vurdert og tatt stilling til i videre planarbeid. Systematisk gjennomgang av innkomne merknader vil følge planen som eget vedlegg fram til sluttbehandling.


Du finner alle dokumenter til planforslaget på nettsidene til Stjørdal kommune og på prosjektets egne nettsider. I Merknadsportalen kan du se planforlaget i kart, og her kan du også legge inn dine merknader. 

Bilder