Samferdselsministeren åpnet Nye Veiers døgnhvileplass på Langrønningen ved E18 i Bamble

Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpnet døgnhvileplassen ved Langrønningen i Bamble 3. juli. Med denne åpningen er Nye Veiers prosjekt med å bygge ny, trafikksikker firefelts E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark og Vestfold fylke komplett.

- Dette er verdens mest moderne veiserviceanlegg og døgnhvileplass. Det at vi får døgnhvileplasser den beste trafikksikkerheten vi kan få. Lademuligheter er klimavennlig og godt for miljøet, trakk samferdselsminister Knut Arild Hareide frem i åpningstalen.

E18 Rugtvet – Dørdal åpnet Nye Veier 2. desember i fjor. Veien ble levert til avtalt tid og kvalitet. Og 30 prosent lavere kostnad enn det som var utgangspunktet. Sammen med politikere og entreprenør, så oppnådde Nye Veier gode klimamål i veiprosjektet. Cirka 20 prosent reduksjon i klimagassutslipp, som var et resultat av bevisste valg.

- Nye Veier er glad for at også i byggingen av døgnhvileplasser og serviceanlegg er tatt klimahensyn. Det samme gjelder her de tjenester som skal tilbys. Gjennom ladestasjoner, dimming av lys og så videre. Det er gode bidrag i CO2-regnskapet. Og nå med åpningen av døgnhvileplass og veiserviceanlegg her på Langrønningen, så har Nye Neier nå levert et komplett og moderne, trafikksikkert veianlegg. Døgnhvileplassen er lagd med tanke på fremtiden. Vi hører i dag at det er 23 kjøretøy som har stått her siste døgn. Kapasiteten er 25 plasser i dag, men vi har bygd dette fleksibelt og dette kan utvides. Så vil denne også kunne fungere godt i et samvirke med vårt neste anlegg som kommer på Grenstøl litt lengre syd. For uthvilte sjåfører det er viktig for trafikksikkerhet. Og vi i Nye Veier, vi fortsetter i raskt tempo, og skal bygge ut mer trafikksikker vei. Vi har startet et reguleringsarbeid fra Bamble og sydover mot Tvedestrand. For det er det dette handler om. Trygg vei til brukeren. Og med tilrettelegging for pause, påfyll av mat og drikke, lademuligheter, hvile og restitusjon. Så håper vi denne døgnhvileplassen og serviceanlegget kan skape arbeidsplasser og gi varig verdiskapning for Bamble kommune og regionen for øvrig. Og nye Veier vil takke entreprenøren Hæhre for et veldig godt utført arbeid med med bygging av døgnhvileplass. Og så vil vi takke Cirkle K som har levert et flott og fremtidsrettet veiserviceanlegg. Og det har vært et godt samarbeid, og jeg ønsker dere lykke til med driften. Og igjen; gratulerer med dagen og et flott anlegg, hilset Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Sikker logistikk for trafikantene 

Anlegget er konstruert for å skille tungtrafikk og myke trafikanter. Døgnhvileplassene får egen inn og utkjøring og turbusser får en egen lomme utenfor innkjøringen. Dette sikrer gode trafikkforhold for gjestende busser og kort avstand inn til butikken for passasjerene. I utarbeidelsen av anlegget er det lagt vekt på å gi god og sikker logistikk for alle trafikantene. Inne på forplassen blir det tilbud om flytende drivstoff og en stor ladepark for å sikre kunder med elektriske kjøretøy lading når de trenger det. Inne på anlegget er det en egen avdeling for yrkessjåførene, Truckers Club, med tilgang til dusj og toalett og en stor sitteavdeling.

To døgnhvileplasser på E18 mellom Bamble og Arendal

I 2019 åpnet Nye Veier strekningene E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal. Det blir to døgnhvileplasser og veiserviceanlegg på E18 mellom Bamble og Arendal. Nye Veier har inngått avtale med St1 om etablering av tilsvarende anlegg ved Grenstøl i Tvedestrand. Arbeidene med etableringen av døgnhvileplassen og bensinstasjonen på Grenstøl er godt i gang.

Videokanal

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Lenker

Les mer om prosjektet

Bilder