Satser på ladeplass for både mennesker og maskiner

Nye Veier har signert kontrakt med Certas Energy Norway AS og Food Folk Norge AS for å drifte veiserviceanlegg med stor ladekapasitet i Mandalskrysset på E39 i Lindesnes, Agder. – For Nye Veier er det viktig å ha veibrukeren i sentrum. Kvaliteten på tjenestene som selskapet tilbyr, gjør oss trygge på at dette blir et spennende konsept for veifarende, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier.

- Kryssområdet vil inneholde et godt tilbud for energi til både mennesker og maskiner. Mandalskrysset blir et tydelig kommunikasjonsknutepunkt for kollektivtrafikk med ramper og bussholdeplasser, betydelig ladeinfrastruktur for kjøretøy og 200 pendlerparkeringer. Volumet på ladeinfrastruktur og parkering oppfatter vi som unikt i norsk målestokk. Certas Energy Norway AS og Food Folk Norge AS har i kontrakten forpliktet seg til blant annet å drifte park and ride anlegg, pendlerparkering og veiserviceanlegg med høy kvalitet på sine tjenester, sier Magne Bye.

Det etableres også aktivitetsområde med leke- og treningsapparater, samt hvileplasser.

- Nye Veier er opptatt av at tilbud til veifarende skal være av god kvalitet for alle type kunder i alle aldersgrupper, enten det er barnefamilien på tur, lastebilsjåføren, ungdom eller voksne fra nær og fjern, sier Magne Bye.

Certas Energy Norway AS og Food Folk Norge AS trekker frem følgende høydepunkter fra sitt konsept som etableres i kryssområdet:
• Et kombinert butikklokale med McDonalds restaurant (samt drive thru) og kiosk/convenience butikk med høy kvalitet, samt gode toalettfasiliteter.
• 16 punkter for hurtig/lynlading (og tilrettelagt for utvidelser).
• 30 ladepunkter på pendlerparkering.
• Separate pumpeområder for personbiler og lastebiler.
• Tilbud om ren 100% HVO biodiesel, samt AdBlue på pumpe.
• Hvile- og aktiviseringsfasiliteter som er tilrettelagt for å re-vitalisere mennesker på farten.
• Parkeringsplasser for besøkende og pendlere.
• Dedikerte plasser til handicap, familie og sykler.

Gleder seg
Certas Energy Norway AS (CERTAS, del av DCC plc) eier og driver nettverket av Esso-stasjoner i hele Norge, og tilbyr gjennom sitt samarbeid med NorgesGruppen anerkjente convenience-konsepter som Deli de Luca og Foodies. CERTAS har bygget flere stasjoner de siste årene, og utbyggingen av Mandalskrysset er første store prosjekt sammen med Nye Veier.

– Vi gleder oss til å kunne ønske våre kunder velkommen til et fremtidsrettet mobilitetskonsept med fokus på fornybar energi med påfyll til både biler og mennesker som ferdes langs nye E39 ved Mandal, sier administrerende direktør i Certas, Lars Østbye, og fortsetter:

– Vi er stolte over at Nye Veier fant vårt konsept å være det beste.

Skaper arbeidsplasser for unge
Food Folk Norge AS forvalter og utvikler McDonald`s merkevare i Norge. Den populære restaurantkjeden har restauranter fra Kristiansand i sør til Steinkjer i nord, og er blant Norges største arbeidsgivere for unge. For tusenvis av ungdommer over hele landet har McDonald’s vært den viktige inngangen til arbeidslivet. McDonald’s regnes for mange som en kjærkommen pause på veien, hvor man kan lade både kropp og bil.

– Vi er stolte over muligheten til å kunne skape enda flere arbeidsplasser for unge på Sørlandet og servere mat laget av norske råvarer til reisende på E39, sier administrerende direktør for McDonald’s i Norge, Børre Kleivan.

Trafikkpåsetting desember 2021
Veiprosjektet Mandal øst – Mandal by består av sju kilometer ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Fra Mandalskrysset er det anlagt 6,5 kilometer med tofelts tilførselsvei med midtdeler til sentrumsnært Mandal i Lindesnes. Fartsgrensen her blir 90 km/t. Det er planlagt at veien åpnes i desember i år.

- Dermed slipper vi enda en vintersesong på eksisterende E39 som i området her preget av driftsforstyrrelser vinterstid, sier prosjektsjef Vidar Stormark.

Prosjektet som helhet skal stå ferdig sommeren 2022.

I dag er området som veiserviceanlegget skal etableres på et viktig område for entreprenørens virksomhet.

- Når de avvikler sin drift her, kan tomta klargjøres for annen aktivitet. Veiserviceanlegget skal være klart ved prosjektets ferdigstillelse, forteller Vidar Stormark.

Kontakter

Magne Bye, leder for grunnerverv og forvaltning, telefon: 970 40 139.
Vidar Stormark, prosjektsjef: 911 03 698.

Bilder