Skal bygge undergang på 48 timer

Denne helgen går det ingen tog på Holan i Stjørdal kommune. Nye Veier benytter anledningen til å bygge ny jernbaneundergang.

Denne illustrasjonen viser hvor vi skal etablere ny jernbaneundergang i løpet av togfri helg.


Denne helgen skal Nye Veier, sammen med entreprenør Hæhre, bygge ny jernbaneundergang på Holan i Stjørdal kommune. Dette arbeidet gjennomføres i løpet av 48 timer.

– Det er en såkalt togfri helg denne uken, så da har vi muligheten for å få bygget den nye undergangen, sier Lars Erik Moe, konstituert prosjektsjef i Nye Veier.

Det er kun to togfrie helger i løpet av et år.  

Del av forberedende arbeid
Den nye jernbaneundergangen er en del av det forberedende arbeidet for ny E6 fra Kvithammar til Åsen, og skal sikre anleggstilkomst til Vollselva og områder sør for Nordlandsbanen.

I anleggsperioden vil undergangen fungere som planskilt adkomstvei for anleggstrafikk til sørsiden av jernbanen. Når anleggsperioden er over, vil den fungere som jordbruksundergang for grunneiere som skal komme seg til åkerteiger på sørsiden av jernbanen.

Med den nye undergangen kan man sanere tre usikrede planoverganger. Av den grunn er dette et finansieringsmessig samarbeid med Bane NOR.

Støyende arbeid
For å rekke å bli ferdig med den nye undergangen i løpet av den togfrie helgen, er det nødvendig med kontinuerlig anleggsarbeid de 48 timene prosjektet har til rådighet. Det vil bli gravearbeider, massetransport på stedet og tipping av masser, montering av betongelementer og etablering av ny jernbaneskinne. Det blir ingen pigging, boring eller sprengning, men det kan likevel bli en del støy av arbeidet.

– Vi har vurdert det slik at beboere ikke vil bli utsatt for belastende støy. Nærliggende boliger har likevel fått tilbud om alternativ overnatting på hotell denne helgen. Dem det gjelder har fått beskjed om dette, forteller Moe. 

Det vil ikke være anleggstrafikk eller massetransport langs Holvegen. Trafikken vil gå som normalt i dette området.

Periode for støyende arbeider er 12.06 kl. 05.00 – 14.06. kl. 04.30.


Slik ser det ut nå, men etter den togfrie helgen denne uken, vil det være en ny undergang her. Man kan så vidt skimte jernbaneskinnene øverst i bildet.

 

OBS: Vi minner om at det ikke er lov til å oppholde seg på anlegget uten avtale og vernetøy. Dette er av sikkerhetshensyn. Dersom noen, for eksempel fra pressen, ønsker å besøke anlegget, ta kontakt med:

Lars Erik Moe, konstituert prosjektsjef: 908 99 486

eller

Henrik Skog Tømmervik, seniorrådgiver vei: 917 85 669

Bilder