Spennende interkommunalt plansamarbeid

I løpet av de snart to første årene Nye Veier har vært operativt er det signert tre store kontrakter i E18-utbyggingsområdet. Utbyggingsområdet strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder, og vi er godt i gang med alle tre anleggsprosjektene.

-I den sørlige enden av utbyggingsområdet bygges 23 km ny E18 Tvedestrand-Arendal og 14 km fylkesvei. I Telemark er vi byggherre for E18 Kjørholt og Bamble tunneler og utbygging 16,5 km nye E18 Rugtvedt-Dørdal. Omgivelsene legger bokstavelig talt merke til at Nye Veier er tilstede langs E18. Det skjer merkbare endringer på alle anleggene fra uke til uke, og det er god og effektiv anleggsdrift, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

Ved utgangen av 2019 har vi ferdigstilt omlag 40 km ny firefelts motorvei i E18-utbyggingsområdet. For Nye Veier er helhetlig utbygging en sentral del av mandatet. Strekningene som gjenstår er Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad. Alle berørte kommuner – Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Grimstad og Arendal – har fattet vedtak om å delta i interkommunalt plansamarbeid. Etter et møte i april utformet Aust-Agder fylkeskommune et beslutningsdokument som nå er politisk behandlet.

Interkommunalt plansamarbeid i veibygging har ikke vært vanlig. At kommunene går sammen på denne måten er viktig for forankring og framdrift i prosjektet. Det vitner om at kommunene er motiverte og løsningsorienterte. Det er en viktig forutsetning for å få til optimale løsninger, kostnadsbesparelser og mer trafikksikker vei for pengene.

-Vi ønsker også å utfordre planverk, myndigheter og lovgivere slik at vi i fellesskap kan skape en effektiv planprosess hvor nye, digitale metoder innen saksbehandling og kommunikasjon utnyttes maksimalt. Dette vil stille krav til omstilling og nytenkning hos alle berørte parter, sier Ramlo.

Ambisjonen er at det i årene framover skal være kontinuerlig anleggsdrift langs E18, og vi har derfor store forventninger til det interkommunale plansamarbeid som igangsettes nå. Dersom vi lykkes i fellesskap vil det om få år være anleggsarbeid i gang også langs de resterende E18-strekningene. Når samtlige veistrekninger står ferdige har vi sammenhengende motorvei fra Oslo til Kristiansand, og vi vil ha nådd målene om raskere bygging av vei, økt trafikksikkerhet.

Bilder