Starter grunnundersøkelser for ny E39 Mandal-Lyngdal øst

Nå starter grunnundersøkelser i korridoren hvor ny, trafikksikker firefelts vei skal bygges mellom Mandalselva og Herdal i Lyngdal. Arbeidet skal pågå i sju uker fremover.

23. april 2020 ble områdeplanen godkjent av Lindesnes kommunestyre.


- Vi er glad for å være i gang med grunnundersøkelser. Dette er viktig arbeid for å få kunnskap om hva slags masser som finnes og avstanden til fast fjell, forteller Eline Falch, disiplinleder vei i Nye Veier og ansvarlig for arbeidet med grunnundersøkelser.

Firmaet Nearshore skal utføre batymetri (multistrålekartlegging) som utføres med surveyvannskuter beregnet på kartlegging av grunne områder.

I tillegg er Geomap Norge AS engasjert. De utfører refraksjonsseismiske grunnundersøkelser for Nye Veier. De første områdene som undersøkes ligger langs Møglandsveien, Blørstadtjønna og ovenfor Vråveien i Lindesnes kommune.

Metoden bygger på registrering av seismiske bølger som refrakteres (brytes) fra geologiske lag-grenser med forskjellige hastigheter. Ved hjelp av geometriske beregninger er det mulig å bestemme den seismiske hastigheten og tykkelsen av de forskjellige lag. Slike undersøkelser av grunnen er vanlig i forbindelse med veiprosjekter.

Målingene utføres normalt langs rette linjer med faste avstander mellom sensorer for registrering av lydbølgene fra skuddpunkter i samme linje.

- Seismikk som metode gjør svært liten inngripen i omgivelsene sine ved utførelse. Utstyret er lett og det benyttes ingen tunge maskiner som etterlater seg noe permanent fotavtrykk, forteller Morten Urhaug i Geomap Norge AS.

Undersøkelsene utføres ved hjelp av geofoner som plantes i bakken. Geofonene tilkobles kabler som igjen er tilkoblet en seismograf. Lydbølger skapes ved hjelp av enten små mengder dynamitt som settes godt ned i bakken eller slegge. I forkant av undersøkelsene utføres alltid kabelpåvisning slik at skade på kabel og avløpsnett ikke oppstår.

På Geomap Norge AS sin hjemmeside kan du lese mer om hvordan undersøkelsene foregår.

Kontaktperson:
Morten Urhaug, tlf: 92644101
Epost: morten@geomap.no

Bilder