Status og framdrift Kjørholt og Bamble tunneler

Prosjektet består av rehabilitering av nåværende tunneler og sprenging av nye tunnelløp.

 Samarbeid med myndigheter og naboer

- I alt arbeidet har det vært god dialog med myndigheter og kommuner for å sikre at de nødvendige tillatelser ble gitt. Dette samarbeidet er viktig ikke minst for å minimalisere belastningen på eksisterende vei ved transport av masser. Vi vil berømme entreprenør og samarbeidspartnere med jobben så langt. Nye Veier retter en særskilt takk til berørte naboer for tålmodighet og samarbeid i forbindelse med sprengningsarbeider, sier Ruth haug, utbyggingssjef E18 Kjørholt og Bamble tunneler.

Hun legger til at det er et godt samarbeidet med Norcem. Prosjektet har kunnet mellomlagre stein til videre bruk og legge egnede masser i det gamle Raset med tanke på å bidra til fremtidig oppfylling og mulig tilbakeføring av naturområder slik det en gang var.

Utfordringer i vinter

- Det har vært noen utfordringer i vinter og noe støpningsarbeidet med Furulund gangbru har blitt forsinket. Den kommer ikke opp før påske. Ettersom snøen smelter, kan det hende anleggsgjerder og sperringer trenger en oppstramming. Vi oppfordrer til å respektere dette og si ifra om det er behov for vedlikehold, sier Haug.

 

Framdrift

Ved utgangen av mars er både ny Kjørholt og Bamble tunneler ferdig utsprengt. I Bambletunnelene var det gjennomslag i januar og siste gjennomslag i Kjørholt er rett over påske. Ved Kjørholt sør ut mot Grenlandsbrua vil det bli sprengt ut et mindre kvadrat ut i dagsonen for å sikre ventilasjon inn i ny tunnel. Denne skal stå som rømningstunnel de neste årene inntil prosjektet E18 Langangen – Rugtvedt er ferdigstilt. Portaler er i ferd med å bli støpt på Kjørholt nord og Bamble nord. I de eksisterende tunnelene er det ettersikret med bolter og sprøytebetong.

Videre arbeider innebærer blant annet å sette på plass veggelementer og vann- og frostsikring. Veggelementene er i stor grad gjenbruk fra den gamle tunnelen, mens vann og frostsikring er «taket» i tunnelene, bestående av PE-skumplater sikret med armert sprøytebetong for å brannsikre konstruksjonen. Nye tekniske rom i tunnelene er under oppføring og elektroarbeidet er påbegynt, hvor det blant annet legges nye trekkerør, samtidig jobbes det med vann og avløp. Bambleura er ferdig nedgravd. Dette har vært et krevende arbeid med komplisert utgraving, sikring av fjellveggen og sprengning av store blokker. Den nye tunnelen kommer ut i ura, hvor enorme fjellblokker er sprengt tett inntil eksisterende portal. Det er lagt stor vekt på miljøhensyn i prosjektet.

I vår vil tunnelinnredningsarbeidet inkludert elektro være hovedaktiviteter, samt portaler og gjenoppfylling over portalen i Bambleura. Ny portal vil ikke være ferdig før sent høst 2018, mens eksisterende portal skal tilbakefylles til ett visst nivå før trafikken settes på i september 2018.

Påminnelse om forholdsregler ved ferdsel nær anleggsområdene

  • Ikke passèr forbi anleggskjøretøy og -maskiner uten øyekontakt med fører
  • Respekter anleggsgjerder og andre oppsatte sperringer
  • Informer barna om arbeidet som pågår
  • Vis ekstra varsomhet ved kjøring der veien er i nærkontakt med anleggsveier

Sprengningsarbeider

Når det sprenges en standard salve på 5.6 m blir det brukt 950 kg sprengstoff og det blir boret 139 hull per salve. Det er sprengt om lag 850 salver, hvor ca 350 000 m3 med stein er tatt ut, og dette tilsvarer ca 44 000 lastebillass. Totalt bruk av bolter og sprøytebetong for både eksisterende og nytt løp er 40 000 bolter og 18 000m3 sprøytebetong.

PNC vil støpe ferdig overgangsbrua på Fv354 før påske, og brua blir ferdigstilt i april/mai. Da vil trafikken legges opp på Fv354 og føres forbi Lasses og inn på eksisterende rundkjøring før den føres ned på E18 igjen.

For bestilling av sms-varslinger ved sprengningsarbeider se nabovarsling.no

Arbeidstider i påskeuka, dagsone: kl 07.00-20.00. Arbeidstid i påskeuka, tunnel: kl 06.00-23.00. Det blir trafikk og arbeider inn og ut av tunnelen

Statens vegvesen er ansvarlig for omkjøringsveier for E18 og spørsmål knyttet til omkjøringsveier rettes til Statens vegvesen - tlf: 22 07 30 00

Bilder