Storøvelse i prosjekt E18 Rugtvedt-Langangen

Alle nødetatene er representert sammen med andre aktører når det onsdag 26. april gjennomføres fullskala samvirkeøvelse i Nye Veier-prosjektet E18 Rugtvedt – Langangen.

Øvelsen er forankret i prosjektets øvelsesplan, som strekker seg helt frem til veiåpning. Intensjonen med øvelsen er å trene samhandling mellom nødetatene opp mot byggherre og totalentreprenør Eiffage, som bygger ny, trafikksikker E18 Rugtvedt – Langangen på oppdrag fra Nye Veier AS

- Det overordnede målet er å trene på samhandling, samvirke og rolleforståelse/oppgaver på et skadested med søkelys på samhandling mellom entreprenør og nødetater samt nødetater imellom, forklarer Bernt Jarle Johansen, som er Nye Veiers rådgiver innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet.

I forbindelse med øvelsen vil utrykningskjøretøyer være synlige på dagens E18. Scenarioene som skal øves er ukjente for de som skal øves. Øvelsen foregår fullt og helt inne på anleggsområdet.

Disse er involvert eller delaktig i øvelsen: EIFFAGE Génie Civil, Nye Veier AS, AMK-Politi-Brann nød/sambandssentraler, Grenland Brann og Redning, Vestfold Interkommunale Brannvesen, Grenland Politistasjon, Skogmo videregående skole Ambulansefaglinja (markører) og Porsgrunn Røde Kors (sminke).

Kontaktperson:
Morten Lossius, prosjektsjef, telefon 480 92 565
Bernt Jarle Johansen, rådgiver sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), 906 81 543

Kontakter

Morten Lossius
Prosjektsjef E18 Rugtvedt-Langangen
morten.lossius@nyeveier.no

Bilder