Tilbudskonferanse om E6 Kvænangsfjellet er avlyst

Oppdatering: Tilbudskonferansen avlyses. Bli med på Leverandørkonferansen kl. 09:00 samme dag.
Tilbudskonferansen er avlyst. For å høre om Nye Veiers kommende konkurranser bli med på Leverandørkonferansen samme dag kl 09:00 (Engelsk kl. 13-15). Påmeldte vil få beskjed om avlysning.

Trykk her for å melde deg på Leverandørkonferanse 20. mai

 

Kontaktperson:
Prosjektleder Steinar Rask
steinar.rask@nyeveier.no
476 16 808

 

Om E6 Kvænangsfjellet:

 • Anleggsarbeidet vil påvirke trafikken på eksisterende E6 i begrenset grad
 • To tunneler: Gjennom Mettevollia (ca. 2,1 km) og gjennom Kvænangsfjellet (ca. 3,5 km)
 • Ei mindre kryssing av elv
 • Masseoverskudd
 • Totalt ca. 13 km. men nærmere konkretisering av omfang gjøres i prosjektoptimaliseringsperioden
 • Arktisk høgfjellsklima
 • Reindriftsproblemtikk som må håndteres i anleggsperioden
 • Kontraktstørrelse: ca. 1 mrd. kroner eks. mva.
 • Prosjektkostnad: ca.1,6 mrd. kroner inkl. mva.
 • Integrert samhandling NS8407


Om prosessen:

 • Arkeologiske forundersøkelser sommeren 2020. Eventuelle utgravinger i 2021.
 • Supplerende grunnundersøkelser gjøres i sommer
 • Varsling av planoppstart og feltundersøkelser for konsekvensvurderinger sommeren 2020.
 • Entreprenør må være på plass ved årsskiftet 20/21
 • Planlagt byggestart: medio 2021
 • Planlagt trafikkåpning: 2023/2024
 • Utkast til reguleringsplan sendes til kommunene for behandling våren 2021. Vedtak i kommunene i mai/juni 2021
 • Nye Veier er i startfasen på prosessen med nødvendig grunnerverv

 

Her finner du det prosjektspesifikke underlaget. 

På denne siden finner du link til presentasjonene som ble vist på leverandørkonferansen 20. mai. 

Bilder