Trafikksikre råd fra 113-veteran

I 30 år har Karstein Hollås kjørt ambulanse på trønderske veier. Da bør man lytte til hans innspill om ny E6 og trafikksikkerhet.

113: Fem av ca. 25 ambulansearbeidere i Stjørdal. F.v: Silje Murvold Fossum, Karstein Hollås, Dag Uno Furuknap, Malene Solum Hansen og Monicha Fanum. Foto: Knut Hellerud– Heldigvis tar Nye Veier oss på alvor og er opptatt av våre praktiske erfaringer. Dette gjelder ikke bare ambulansetjenesten, men også politi, brann, lastebilnæring og andre aktører med kunnskap om trafikksikkerhet, sier Hollås.

Doble løp viktigst
Fra Helse Nord-Trøndelags ambulansestasjon i Stjørdal poengterer 113-veteranen at det særlig er doble tunnelløp som vil gi tryggere E6. Når trafikken i begge retninger blir fysisk atskilt fra møtende kjøretøy, får man bukt med de mest dramatiske møteulykkene som forårsaker død og livstruende skader.

Toløpstunneler kan også demme opp for selvmordsulykker, mener Hollås – altså hendelser der en bilfører med forsett kjører rett inn i møtende kjøretøy.

– Jeg har rykket ut på noen oppdrag av denne typen. Det er noe av det tristeste som kan tenkes, forteller han. 


TO LØP: Helltunnelen får dobbelt løp som de øvrige E6-tunnelene. Arbeidet med det nordlige påhugget er i full gang. Foto: Arild Domaas


Uvettig tunnelfart?
Det er særlig ved såkalte ROS-analyser (risiko og sårbarhet) Nye Veier har dratt nytte av Karstein Hollås’ lange erfaring med trafikksikkerhet. Hensikten med dette arbeidet er å trekke fram «alt som kan gå galt», og deretter lansere korrigerende tiltak. 

Her har Hollås blant annet gitt verdifulle innspill til bedre tunnelsikring ved ulykker og brann. Eksempler er rømningsveier tilpasset effektiv frakt av ambulanseutstyr, skikkelige systemer for stengning (med full videoovervåking i sanntid) – og tilstrekkelig plass for utrykningskjøretøy ved tunnelmunningene.

Hollås har dessuten uttrykt bekymring for uvettig kjøring i den lange Forbordsfjelltunnelen. Etter planen vil rundt fire kilometer av den gå i rett bane. Dermed kan tunnelen bli attraktiv som ekstrem fartsetappe, frykter Hollås, og håper planleggerne gjør noe med denne risikoen.
LANGSTEIN: Få steder på dagens E6 er mer sårbart, trafikkfarlig og ulykkesbelastet. (Skjermdump fra NRK)


Berømmer Nye Veier
Ambulansenestoren fra Stjørdal er imidlertid opptatt av mer enn tunneler i E6-prosjektet, og berømmer Nye Veier for god planlegging i smått og stort – fra bevaring av bekkemiljø til samfunnsøkonomiske nytteanalyser. Hollås forstår også at en framtidsrettet motorvei dimensjoneres for en fartsgrense på 110 km/t.

– Men folk er folk, og mange vil ligge over tillatt fart. Dermed øker risikoen for alvorlig skade hvis ulykken er ute, til tross for fire felt og solid midtdeler, advarer Hollås. Når det gjelder vogntog, mener han de bør påbys å ligge i høyre kjørefelt, slik praksis ofte er på høyhastighetsveier i utlandet. 

Uansett: For Karstein Hollås og hans ambulansekolleger utgjør E6-utbyggingen mellom Ranheim og Åsen et stort framskritt for trafikksikkerheten. Ikke minst fordi lokaltrafikken skilles fra stamveinettet, og dermed fjerner det massive presset på dagens ulykkesutsatte steder.

– Langstein er verst i vårt område, skummel og sårbar med stygg dødsstatistikk. Den E6-strekningen er jeg forferdelig glad for å bli kvitt, sier Hollås. Han kommer heller ikke til å savne risikofylte av- og påkjøringer i Vuddudalen, eller den ulykkesutsatte kurvaturen ved jernbanebrua sør for Åsen.


Hva så med 0-visjonen – at ingen skal miste livet eller skades alvorlig i trafikken. Har blålys-veteranen tro på den?

– Vi kan ikke ha noe annet mål. Riktignok vet vi at hendelser vil oppstå, men når det planlegges infrastruktur som dette, må visjonen være at ingen skal dø. Noe annet ville vært helt håpløst!


ROSER: Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal overrakte statsministeren 22 roser på Hell under høstens markering av anleggsstart E6 Ranheim-Værnes. Rosene symboliserer antall døde og hardt skadde på strekningen Ranheim–Åsen det siste tiåret. Foto: Nye Veier

Bilder