Uheldig hendelse ved Bjormyr naturreservat

Traseen for nye E18 Tvedestrand-Arendal grenser til Bjormyr naturreservat. Det er strenge krav om vern av dette naturreservatet. I forbindelse med anleggsarbeidet har det vært avrenning til Bjormyr. I tillegg har stein fra sprengning og større steiner fra fyllingen kommet inn i naturvernområdet.

– Vi er kjent med de strenge kravene for vern av Bjormyr naturreservat og tar hendelsen svært alvorlig. Dette skulle ikke skjedd og Nye Veier beklager hendelsen. Vi jobber nå med retting av forholdene for å forhindre eventuell varig forringelse av verneverdier i reservatet. Vi gjennomfører også tiltak for å hindre at tilsvarende hendelser vil skje igjen, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for utbyggingsområdet E18 Langangen-Grimstad.

Iverksetter avbøtende tiltak og granskning

Da Nye Veier ble klar over hendelsene ved Bjormyr naturreservat ble det umiddelbart gjennomført møter og befaring sammen med AF for å få oversikt over situasjonen.

– Vi skal granske hendelsen for å finne rot-årsaken til at dette inntraff og ta lærdom av hendelsen. Resultatene av granskingen deles innad i Nye Veier og rapporten vil bli tilgjengelig for Fylkesmannen og Statens naturoppsyn, sier Ramlo.

Nye Veier har i forbindelse med denne hendelsen mottatt varsel fra Fylkesmannen med krav om retting og avbøtende tiltak i Bjormyr. Nye Veier foreslår blant annet følgende tiltak:

  • Avrenning av sand/silt vil bli sugd opp ved hjelp av en vakumbil med slange.
  • Stein inne på naturreservatet hentes opp ved hjelp av stropp eller annen festeanordning hvorpå de heises ut. De mindre sprengsteinene samles og bæres ut manuelt.
  • Det arbeides med å se på løsninger for håndtering av vannet som kommer inn i naturreservatet gjennom anleggsområdet. Dette gjelder både i anleggsperioden og for permanent løsning.

 

Kontaktperson

Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad, Nye Veier – mobil 926 92 010