Utbedringer av RV13 til markedet

I løpet av 2022 kommer Nye Veier til å lyse ut konkurransen om utbedringer av RV13 på strekningen fra Skare til Sogndal i Vestland. – Det er veldig gledelig at vi kommer så raskt i gang med å forbedre veien. Vi håper den kommende kontrakten kan være interessant for mange entreprenører, sier Nye Veier-sjefen.

Dette er en ny type oppgave og kontrakt for Nye Veier: Utbedringer og rassikring. Selskapet fikk denne type oppgave på flere strekninger i Nasjonal transportplan, som ble behandlet i Stortinget i fjor. Få måneder etter behandlingen i Stortinget kommer altså de første konkurransene.

– For bilistene er det viktig med bedre sikkerhet og fremkommelighet på veien. Det er veldig gledelig at vi kommer så raskt i gang med å forbedre veien for bilistene, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Målet med prosjektet er å rassikre og utbedre veien. Hva som skal utbedres og hvor tiltakene knyttet til rassikring skal gjennomføres, kommer når konkurransen lyses ut etter sommeren. Tiltakene vil bedre sikkerheten for trafikantene og øke fremkommeligheten. Det er flere premiss som må oppfylles før kontrakten går til markedet. Prosjektet må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransen.

Nye Veier planlegger å sende konkurransen ut i markedet i oktober. Den anslåtte rammen for arbeidet i første omgang er på 200 millioner kroner.  Nye Veier planlegger for at fysiske arbeider kan starte i løpet av 2023. Totalt skal Nye Veier bruke cirka tre milliarder kroner på Rv13.

Denne strekningen er en av syv konkurranser, som Nye Veier planlegge å sende til markedet i løpet av 2022. Dette er ny rekord for Nye Veier i antall nye kontrakter i løpet av et år. Den samlede verdien for alle kontraktene er anslått til 15 milliarder kroner. 

Strekning

Annonsering

Anslått verdi eks mva

Type

Sted

E6 Storhove – Øyer

Mars

1,6 mrd

Tunnel/vei

Innlandet

E6 Berkåk – Vindåsliene

April

2 mrd

Vei/tunnel/bru

Trøndelag

E6 Sørelva – Borkamo

Mai

700 mill

Vei

Nordland

E39 Bue – Ålgård

August

2,2 mrd

Vei/tunnel/bru

Rogaland

E39 Mandal – Lyngdal

September

4,7 mrd

Tunnel/vei/bru

Agder

Rv13 Skare – Sogndal

Oktober

200 mill

Vei/sikring/div

Vestland

E18/E39 Ytre ring

November

3,8 mrd

Tunnel

Agder

Kontakter

Bjørn Børseth
Direktør for kontrakt og marked
975 01 310

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Bilder