Uttalelser til oppstart av reguleringsplan E39 Kristiansand Vest – Søgne Øst

Uttalelsesfristen i fbm. varsel av oppstart av regulering for ny E39 på strekningen Kristiansand vest – Søgne øst gikk ut 8. juli. Det kom inn 32 uttalelser.

OFFENTLIGE INSTANSER

 • Direktoratet for mineralforvaltning (17.06.2016)
  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (11.07.2016)
  Jernbaneverket (28.06.2016 )
  Kystverket Sørøst (22.06.2016)
  Mattilsynet (22.06.2016)
  Norsk maritimt museum (15.09.2016)
  >NVE (03.07.2016)
  Songdalen kommune, kommuneplanlegger (04.07.2016)
  Songdalen kommune, teknisk enhet (22.06.2016)
  Statens vegvesen (06.07.2016 )
  Vest-Agder fylkeskommune (21.06.2016)

 • ORGANISASJONER OG NÆRINGSLIV

  Avinor (06.07.2016)
  Christianssand Byselskab (07.07.2016)
  Elkem (15.06.2016)
  Frampeik AS (08.07.2016)
  IK Våg – løypeutvalget (01.07.2016)
  Miljøpartiet de Grønne i Kristiansand (07.07.2016)
  Songdalen landbruksråd (21.06.2016)
  Speidergruppe Songdalen FSK og Vågsbygd FSK (01.07.2016 )
  St1, Smart Fuel (04.07.2016)
  Syvende Kristiansand Sjøspeidergruppe (06.07.2016)
  Vågsbygd Vel (26.06.2016)

 • PRIVATE

  Albert, Eva (28.06.2016)
  Augland, Ole-Johan Olsen (10.06.2016)
  Brendland, Floke (08.07.2016)
  Eriksen, Cecilie Vigmostad (08.07.2016)
  Hamre, Sture (08.07.2016)
  Hanisch, Kari T. Vigmostad (08.07.2016)
  Hanisch, Thor Kristian (01.08.2016)
  Markussen, Tor Marius (22.06.2016)
  Smith, Adrian (07.07.2016)
  Verket, Lars (16.07.2016)