Utvidet høringsfrist for planprogram og varsel om oppstart for E6 Gyllan-Kvål

Nye Veier utvider fristen for å sende inn merknader til planprogrammet og varsel om oppstart for E6 Gyllan-Kvål i Melhus kommune. Ny frist er 16. april.

Nye Veier har tidligere varslet oppstart på reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E6 Gyllan-Kvål. Siden den gang har det blitt lansert et nytt traséforslag forbi Hovin. Ettersom dette ble offentliggjort etter oppstartsvarselet, utvidet Nye Veier høringsfristen. Nå utvides fristen ytterligere.

Fristen for å sende inn merknader er 16.04.21.  


Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til en av følgende kanaler:


Klikk her for å finne alle plandokumenter. Her kan du også se kart som viser planavgrensningen.

10. februar arrangerte Nye Veier og rådgiver Norconsult et digitalt folkemøte om planprogrammet. Her kan du se opptak av møtet, finne presentasjonen som ble brukt og lese spørsmål-og-svar fra møtet. (Forslaget om å endre veilinjen på Hovin var ikke tema på dette møtet).


Har du spørsmål om planarbeidet, kan du ta kontakt med:

Jan Olav Sivertsen
915 46 871
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

eller

Lars Bjørgård
913 39 511
lars.bjorgaard@nyeveier.no

Bilder