Veien til et yrke

Når entreprenør Peab bygger ny E6 mellom Kvål og Melhus har de med seg lærlingen i vei- og anleggsfaget Ingrid Olea Alstad på laget. – Et sosialt og spennende yrke der jeg får brukt både hodet og kroppen, sier Alstad.

Nye Veier ønsker at leverandører og entreprenører skal ha med seg minimum sju prosent lærlinger på gjennomføringen av prosjektene.

– Vi er opptatt av at lærlingene har en givende hverdag med god faglig utvikling på prosjektene våre, sier Ole Gunnar Sølberg, seniorrådgiver i Nye Veier.

– Lærlingene er framtidas arbeidsstyrke. Det er viktig for oss å bidra til at de får en trygg og god arbeidshverdag, og at de samler relevant yrkeserfaring fra store anleggsprosjekter som det vi holder på med her. Derfor må vi sørge for at lærlingene får god og tett oppfølging, sier Sølberg.


Stortrives
Alstad startet som lærling hos Peab i august 2020 og jobber for tiden med grunnarbeid i forbindelse med bygging av ny E6 mellom Kvål og Melhus. Arbeidsoppgavene er varierte med blant annet avretting, setting av kum og legging av nye rør. Alstad forteller at hun valgte dette yrket fordi arbeidet utfordrer henne.

– Her får jeg brukt både hodet og kroppen. Dessuten er det et sosialt og spennende yrke, sier hun.

Alstad forteller om trivelige kolleger og en variert og spennende arbeidshverdag.

– Vi er to jenter som har lærlingtida på dette veiprosjektet. Faktisk tror jeg vi er de to eneste jentene blant Peab sine lærlinger, forteller hun.

Hun innrømmer at de var spente på møtet med kollegene og hvordan de skulle bli tatt imot.

– Vi ble en del av teamet umiddelbart. Vi stortrives og føler oss godt ivaretatt. Så mine egne fordommer knyttet til et «maskulint arbeidsmiljø» har virkelig blitt gjort til skamme, sier Alstad med et smil.


Mentor
Alle lærlingene på prosjektet har sin egen instruktør som er tilgjengelig for råd og veiledning.

­– Jeg har en fantastisk støtte i min mentor. Han er tilgjengelig når som helst, og vi kan prate om alt. Det er utrolig viktig når du er såpass fersk i gamet som det jeg er, sier Alstad.

Hun er glad for at hun valgte yrkesfag og at hun kom raskt ut i praktisk arbeid. Planen er å sette seg på skolebenken igjen etter at den to år lange læretiden er over.

– Jeg har lyst til å ta videreutdanning på teknisk fagskole. Jeg er enda sikrere nå på at det er dette jeg vil jobbe med fremover, avslutter Alstad.


Samarbeid med opplæringskontor
Gjennom Anskaffelsesloven stilles det krav til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter med en verdi over 2 millioner NOK og som varer mer enn tre måneder. Kravet gjelder både for norske og utenlandske leverandører.

Entreprenøren Peab har i dag fem lærlinger på prosjektet E6 Kvål-Melhus. Tre av disse, deriblant Ingrid Alstad, er tilknyttet Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag (BYGGOPP).

­– Vi fungerer som et servicekontor for våre medlemsbedrifter og deres lærlinger, forteller Kjetil Pedersen opplæringsleder hos BYGGOPP Trøndelag

Å drive med fagopplæring er en ansvarsfull og viktig oppgave. Lærlingordningen er for flere bedrifter den beste løsningen for å sikre rekruttering av nye ansatte. 

Hovedoppgaven til BYGGOPP er å følge opp lærlingene i samarbeid med bedriften, både i henhold til læreplanen for faget og for lærlingenes generelle utvikling. Pedersen er derfor svært glad for samarbeidet med Peab.

– De bidrar med god kvalitet i opplæringen, noe som gir lærlingene en trygghet, sier Pedersen. 


Viktig for framtida
Nye Veier er glad for å høre at Ingrid Alstad trives på arbeidsplassen, og at entreprenøren har gode planer og samarbeidspartnere for å følge opp lærlingene.

– I en bransje som er avhengig av arbeidskraft i tiden fremover, er det viktig at de som velger dette yrket, får god opplæring og en god opplevelse under lærlingtida. Derfor er Ingrid sine erfaringer godt nytt for oss og bransjen, avslutter Sølberg.

Bilder