Videregående skole i Tvedestrand skal overvåke viltpassasjer på E18 Tvedestrand-Arendal

Det har vært uheldige hendelser der vilt har kommet ut ved Grenstøl i Tvedestrand. Grenstøl er et stort kryssområde på nye E18 Tvedestrand-Arendal. Nå har Nye Veier inngått avtale med Tvedestrand videregående skole om overvåking av viltpassasjer. Gjennom prosjektet skal elever innen naturbruk og naturforvaltning registrere bevegelsene i viltpassasjene i ett år. I første omgang settes det ut 16 viltkameraer.

- I etterkant av vilthendelsene har vi ønsket å følge situasjonen nøye og kartlegge om tiltakene som ble iverksatt har virket. Vi var derfor positive til henvendelsen fra Tvedestrand videregående skole som tilbød seg å følge opp og kartlegge viltpassasjene som er bygd på E18 Tvedestrand – Arendal. Skolen ønsker å bruke dette i undervisningen som et praktisk og relevant prosjekt for elevene. Dette synes vi er et både nyttig og spennende prosjekt og vi ser fram til rapporten de skal levere om ett års tid, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Sørøst, Nye Veier.

Nye E18 Tvedestrand-Arendal åpnet for trafikk 2. juli 2019. Høsten 2019 var det flere uheldige hendelser der vilt kom ut på den nye veien og måtte avlives. Viltet har kommet ut via tilstøtende fylkesveier. Den om lag 22 km lange strekningen E18 Tvedestrand-Arendal er bygget med viltgjerder på begge sider av veien. Det er også mange viltoverganger og viltunderganger. Sammen med kommunen, entreprenøren og Nye Veier ble det umiddelbart satt opp mer viltgjerder. Faun Naturforvaltning AS er engasjert og skal levere en rapport med anbefalinger om eventuelle ytterligere tiltak.

Etter at overvåkningen har pågått ett år, skal kameraene flyttes og konsentreres rundt enkelte utvalgte passasjer. Dette er for å kartlegge viltets oppførsel i terrenget tilgrensende til disse passasjene. Datatilsynet stiller en del krav til overvåkningen som må være oppfylt. Tvedestrand videregående skole er ansvarlig for nødvendig skilting og informasjon slik at kravene ivaretas. Dette gjelder blant annet tydelig merking og rutiner for å slette bilder av mennesker. Det skal henges opp informasjon om at området er overvåket av viltkamera, hvorfor det overvåkes og at bildene av mennesker slettes etter at ferdselen er registrert. Antall personer, traktorer og firehjulinger osv blir registrert, men bildene slettes umiddelbart etterpå.

-Parallelt med viltovervåkingen Tvedestrand videregående skole nå gjennomfører skal vi sammen med Faun, kommunen og Risa AS som ivaretar drift og vedlikeholdet på den nye veien, vurdere ytterligere tiltak. Det er også viktig å ta med oss disse erfaringene inn i videre planlegging på de øvrige E18-strekningene vil nå planlegger og skal bygge ut, sier Ramlo.

 

Les pressemeldingen på NTB Kommunikasjon

Bilder