Viktige avklaringer i Bamble

Byggingen av nye E18 Rugtvedt-Dørdal er godt i gang. Det skal bygges 16,5 km ny firefelts motorvei. Status til nå er at det til nå sprengt ca. 500 000 m3 fjell. Bemanningen på anlegget er til sammen med Hæhre og underentreprenør ca 240 personer.

Byggingen av nye E18 Rugtvedt-Dørdal er godt i gang. Det skal bygges 16,5 km ny firefelts motorvei. Status til nå er at det til nå sprengt ca. 500 000 m3 fjell. Bemanningen på anlegget er til sammen med Hæhre og underentreprenør ca 240 personer. Med gjeldende skiftordning betyr det at det er omlag 150 personer og ikke mindre enn 100 maskiner i sving på anlegget hver dag. En milepæl i høst vil være omleggingen av E18-trafikken over på nybygd fylkesvei forbi kryssområdet på Langrønningen.

Prosjektet er så langt i rute slik at veien kan åpnes etter planen i desember 2019. Det har gjenstått noen avklaringer i endringer av reguleringsplanen. I går ble dette ryddet av veien da teknisk utvalg i Bamble kommune behandlet og godkjente endringer i 8 delplaner i reguleringsplanen for nye E18 Rugtvedt-Dørdal. Endringene gjelder 8 delplaner, nr R02-R09 og handler hovedsakelig nye optimale bruløsninger.

Til Telemarksavisa uttaler utbyggingssjef for strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal Jørn Rinde at han er tilfreds med disse avklaringene. Han berømmer måten de involverte parter har jobbet på som har gjort det mulig å få til de nye løsningene. Rinde sier at alle impliserte parter fortjener honnør for den måten dette er håndtert på. Saken skal opp i kommunestyret neste uke og da er man i mål med planen.

Bruene det gjelder er Hegna, Hydal, Vinterkjær, Tinderholt, Mørkekjær, Stemmen, Svartholt, Rønholtdalen og Sprangfoss bruer. I tillegg er det regulert inn en ekstra tursti-overgangsbru mellom Vinterkjær og Tinderholt, en ekstra kulvertundergang øst for Vardås miljøtunnel og en endring av selve Vardås miljørtunnel. Veglinjer og sideterreng er godt tilpasset de nye løsningene.

Følg prosjektet på Facebook Nye Veier E18 Langangen-Dørdal