Varm åpningsseremoni på E6 Kvænangsfjellet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård takket Nye Veier og entreprenør for vel utført arbeid med E6 gjennom Kvænangsfjellet. - Gratulerer med dagen. Jeg vet det er mange som har ventet på akkurat denne strekningen skulle åpne. Det har jeg også, sier Nygård.

Nye Veier åpnet den nesten 3500 meter lange tunnelen så fort den var godkjent for trafikk. 15. desember i fjor kom godkjenningen. Det ble en hyggelig førjulsgave. Tunnelen ble klar for trafikk nesten ni måneder foran skjema.
- For vi skal ha trygge og gode veier i dette landet: Vi skal bygge nytt der vi må, og vi skal ta vare på de veiene vi har. Det er dette som er ansvarlig samferdselspolitikk, hilste samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
E6 Kvænangsfjellet er en viktig vei. Det er den eneste veien mellom Troms og Finnmark. Denne delen av europaveien har hver eneste vintersesong vært preget av stengninger som følge av uvær, i tillegg til mye tidkrevende kolonnekjøring. Når Kvænangsfjellet må stenge for trafikk, så er eneste omkjøringsvei 700 kilometer og går gjennom Finland. Det har stilt samfunnssikkerheten på prøve.
- Jeg må takke Nye Veier som byggherre i dette prosjektet. Når hele strekningen står ferdig, vil den jobben de har gjort være med på å sikre bedre fremkommelighet og mer forutsigbarhet for alle som er avhengige av denne viktige fjellovergangen. Jeg vil også rette en stor takk til hovedentreprenøren Leonard Nilsen og Sønner (LNS). Takk også til kommunene og fylkeskommunen for det gode samarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Åpner nye muligheter
Ordfører Kai Petter Johansen i Kvænangen var tydelig på at prosjektet har enorm betydning, langt ut over kommunene det realiseres i.
- Det er en stor dag for befolkningen i Kvænangen og for alle som bor i regionen. Det er en stor dag for Norge når nå første steg i å få en sikker vei gjennom landet er ferdig. I god tid før planlagt og med ambisjoner om å ferdigstille hele vegitrekningen før planlagt tid. Det gleder alle som har ventet på en sikker vei i mange tiår. Med stengte veier nordover, stengte veier sørover og uten flyplass, har vår kommune frem til nå vært som en øy på fastlandet. En øy uten båtforbindelse. Det har begrenset muligheten for bosetning og næringsutvikling i vår kommune og det har påvirket satsingen på infrastruktur -og tjenestetilbud til innbyggerne i Kvænangen negativt. Vi er den kommunen i landet med lengst vei til sykehus og en sikker vei mot sykehuset i Tromsø vil øke tryggheten for innbyggerne. Vi er blant landets billigste kommuner å bo i og bolysten er stor. På tross av manglende infrastruktur var vi blant de kommunene i Troms med størst befolkningsvekst i fjor. Med styrking av veinett og infrastruktur åpner det seg nye muligheter for en oppbyggende og positiv utvikling i vår kommune, og det vil bli enklere og tryggere å være kvænangsværing. Gratulerer til befolkningen i nord og gratulerer til Norge, sa ordfører Kai Petter Johansen.

Nye Veiers første prosjekt i Nord-Norge
I juni 2019 valgte Samferdselsdepartementet overføre ansvaret for utbygging av 25 kilometer lang strekning for fjellovergangen Kvænangsfjellet til Nye Veier.
- Etter at Nye Veier overtok ansvaret for Kvænangsfjellet, har selskapet jobber raskt og godt med prosjektet. Vi er glade for å ha fått lov til å ha et prosjekt som dette her i nord. En ny vintersikker E6-strekning her vil bety noe for folks hverdag i landsdelen. Den vil utvilsomt ha noe for seg, når de to kommunene Kvænangen og Nordreisa skal samhandle og samarbeide, og vi vet at de tiltakene vi gjør har stor betydning for samfunnssikkerheten, både for den sivile og for den militære beredskapen. Det har vært jobbet godt fra mange. Det er mange å takke; politikere og beslutningstakere, entreprenør, rådgiver, og mine kolleger i Nye Veier. Sammen har dere levert et veldig godt prosjekt, som vi er svært stolte over. Ny vei binder folk sammen. Det binder landet sammen. Avstanden mellom nord og sør er med denne tunnelen blitt kortere, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier.

Lært mye av Nye Veier
Konsernsjef for LNS, Frode Nilsen, berømmet Nye Veier for det gode samarbeidet man opplever i forbindelse med prosjektet. 
- Vi har rykket opp mange divisjoner i arbeidet med totalentreprise. Selskapet har lært svært mye om ytre miljø og hensynta omgivelsene mest mulig mens vi fullfører samfunnsoppdrag. Prosjektet har krav om måloppnåelse «very good» innen den internasjonale bransjestandarden Breeam. Vi ser vi kan sikte enda høyere; vi går for «excellent» - den høyeste rangeringen. Vi er også stolt over å kunne gjenbruke mer enn 98 prosent av alle massene vi benytter i prosjektet. Prosjektet gjennomføres i et særlig viktig område for reindriften. De interessentene samarbeider vi også utmerket med. Vårt motto er å fremme lokal verdiskapning der vi bygger. Det ser vi at vi klarer. Vi har handlet varer og tjenester for flere hundre millioner kroner, som har kommet lokalt og regionalt næringsliv til gode, forteller Nilsen.

Kontakter

Anette Aanesland
Administrerende direktør
anette.aanesland@nyeveier.no

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Bilder