Ansvarsfulle anskaffelser

SAMFUNNSANSVAR/HMSK
Nye Veier er opptatt av samfunnsansvar og helse, miljø og sikkerhet. Det innebærer at vi stiller krav både til oss selv og til våre leverandører gjennom de konkurranser som gjennomføres, og oppfølging av avtalene. Krav til samfunnsansvar og HMSK fremgår av de enkelte konkurransene. Vi har som mål å bidra til å øke bevisstheten i bransjen på viktigheten av samfunnsansvar og HMS. Dette gjør vi gjennom konkrete krav i prekvalifiseringen og krav i våre kontrakter. Vi følger opp kravene gjennom utstrakt bruk av revisjoner.