CO₂-fotavtrykk

I forbindelse med høringsrunden for Nasjonal Transportplan, har flere interessenter fremmet forslag om tydelige og konkrete utslippsmål for CO₂ frem mot 2030. Det er fremmet konkrete forslag om at:

  • Utslippene ved bygging av infrastruktur skal reduseres med 40% innen 2030       
  • Utslippene fra drift og vedlikehold skal reduseres med minst 50% innen 2030       

Nye Veier støtter disse ambisjonene, og vil legge målene til grunn for vår virksomhet og våre planer.

I tillegg til god planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene vil Nye Veier bidra til redusert CO₂-utslipp gjennom bevisst valg av materialer og materialmengde, økt bruk av alternativ drivstoff og bruk av nullutslippsteknologi i prosjektene.

En bevisst holdning til selskapets påvirkning på samfunnet står sentralt når Nye Veier  bygger vei i Norge - herunder et mål om å redusere våre aktiviteters CO₂-utslipp.