Fakturainformasjon - leverandører

Krav til faktura utstedt til Nye Veier

Alle leverandører som skal fakturere Nye Veier AS, må sikre at faktura er utstedt etter gjeldende krav:

Faktura skal sendes som EHF format. Nye Veier har org. nr: 915 488 099

Faktura skal merkes med følgende:

    • Referanse hos Nye Veier, dette skal være bestillers fulle navn.
    • Hvilket prosjekt varen/ tjenesten er levert til.
    • Eventuelt Kontraktsnummer.

Fakturaene skal også inneholde informasjon som gjør fakturasummen kontrollerbar herunder:

    • Tidspunkt for levering av tjenesten/varen.
    • Tydelig oversikt over hva som er levert, hvilken mengde/antall timer, kopi av fakturaer fra Underleverandør/ Entreprenør.

Bestiller hos Nye Veier skal oppgi prosjekt/aktivitet ved bestilling av varer/tjenester.

Faktura som ikke tilfredsstiller overnevnte krav vil bli avvist, og sendt i retur til leverandør.

Firma som ikke kan levere faktura på EHF-format, kan etter nærmere avtale med Nye Veier, sende faktura på PDF-format til faktura@nyeveier.no.