Om Nye Veier

group

150 ansatte

Nye Veier er et relativt lite selskap med 150 ansatte

credit_card

150 milliarder

Nye Veier er et relativt lite selskap med et stort ansvar – de neste 20 årene skal Nye Veier bygge veier for nesten 150 milliarder kroner i Norge.

location_on

4 utbyggingsområder

Nye Veier AS skal bygge atten veistrekninger fordelt på fire utbyggingsområder. Veiporteføljen ble offisielt overtatt fra Statens Vegvesen den 01.01.2016.

Samfunnsansvar og HMSK

Samfunnsansvar og HMSK står sentralt i Nye Veier sin virksomhet – både i egne operasjoner og i forholdet til leverandører. Kravene til etisk standard hos alle våre samarbeidspartnere er høye.

Hvordan kan hele bransjen jobbe for å oppfylle 0-visjonen på skader og ulykker både i gjennomføringsfasen, og når vi setter trafikk på de nye veiene? Leverandørens oppfyllelse av kravene må dokumenteres i prekvalifiseringen, og selskaper som ikke verifiserer egen praksis i gjennomføring vil ikke kunne få kontrakt med Nye Veier. Nye Veier stiller krav om minimum 50 % faglærte håndverkere og minimum 7 % lærlinger i gjennomføringen av oppdragene. Vi skal også ha LO-koordinatorer på alle våre prosjekter. I tillegg stilles det krav til dokumenterte og implementerte HMSK-prosesser og instrukser basert på anerkjente standarder og planer som er relevante for arbeidets egenart. Varsling Nye Veier har prosedyre for varsling, og en fungerende varslingskanal.

Porteføljeprioritering

Nye Veiers portefølje omfatter 530 km riksveg og tilhørende sideveinett. Selskapet skal planlegge og gjennomføre utbygging innen 20 å. Nye Veier vil også være ansvarlig for drift og vedlikehold på disse veistrekningene.

Nye Veier har i oppgave å bidra til helhetlig utbygging av trafikksikre riksveier, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge. Selskapet har valgt en prioriteringsmetodikk hvor hele selskapets portefølje gjøres gjenstand for prioritering to ganger per år. Strekningene i utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Ved første porteføljeprioritering ble det lagt vekt på følgende forhold: Hvor lønnsomme de ulike prosjektene er for samfunnet, ulykkesbelastning på strekningene, i hvilken grad de ulike strekningene kan bygges helhetlige og i lengre strekk, krav fra EU om sikring av tunneler – samt hvilken merverdi de gir for lokalsamfunnene. Prosjektenes modenhet – det vil si hvor klare de er for å starte utbygging – vurdert spesielt i første fase.

CO2 fotavtrykk

I forbindelse med høringsrunden for Nasjonal Transportplan har flere interessenter fremmet forslag om tydelige og konkrete utslippsmål for CO2 frem mot 2030.

Det er fremmet konkrete forslag om at: – Utslippene ved bygging av infrastruktur skal reduseres med 40 % innen 2030 – Utslippene fra drift og vedlikehold skal reduseres med minst 50 % innen 2030 Nye Veier støtter disse ambisjonene og vil legge målsettingene til grunn for sin virksomhet og sine planer. I tillegg til god planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene, vil Nye Veier bidra til redusert C02-utslipp gjennom bevisste valg av materialer og materialmengder, økt bruk av alternative drivstoff samt økt bruk av nullutslippsteknologi i prosjektene. En bevisst holdning til selskapets påvirkning på samfunnet står sentralt når Nye Veier bygger vei i Norge – herunder et mål om å redusere våre aktiviteters CO2-utslipp.

Pressebilder

Nye Veier skal krediteres ved bruk av pressebilder. Ta kontakt med kommunikasjonsenheten for pressebilder.
P8060864.JPG
IMG_2872.jpg
4900IMG_0773-Dozer-Hæhre.jpg
Frogner-Vandeskog-Ramlo-Galaaen-Hovland-1100x825.jpg

Offentlige dokumenter

Denne oversikten oppdateres fortløpende i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger.

gavel Vedtekter for Nye Veier AS

Fastsatt ved stiftelsen: 04.05.2015
Sist endret: 20.12.2016

Anledning Dokumenttittel Dato
StyremøteProtokoll 2018-916. oktober 2018
StyremøteProtokoll 2018-820. september 2018
StyremøteProtokoll 2018-76. juli 2018
StyremøteProtokoll 2018-628. juni 2018
GeneralforsamlingGeneralforsamling 201815. juni 2018
GeneralforsamlingSignert fullmakt generalforsamling15. juni 2018
StyremøteProtokoll 2018-513. juni 2018
StyremøteProtokoll 2018-34. mai 2018
Styremøte Protokoll 2018-216. mars 2018
Styremøte Protokoll 2018-114. februar 2018
ÅrsberetningerÅrsrapport 201731. desember 2017
StyremøteProtokoll 2017-1412. desember 2017
StyremøterProtokoll 2017-132. november 2017
StyremøterProtokoll 2017-125. oktober 2017
StyremøterProtokoll 2017-1118. september 2017
GeneralforsamlingEkstraordinær generalforsamling28. august 2017
StyremøterProtokoll 2017-1022. august 2017
StyremøterProtokoll 2017-096. juli 2017
StyremøterProtokoll 2017-0828. juni 2017
StyremøterProtokoll 2017-0720. juni 2017
GeneralforsamlingGeneralforsamling 201719. juni 2017
StyremøterProtokoll 2017-0630. mai 2017
StyremøterProtokoll 2017-0524. april 2017
StyremøterProtokoll 2017-0421. mars 2017
StyremøterProtokoll 2017-0323. februar 2017
StyremøterProtokoll 2017-02 (U. off. jf. offl §13, jf rrevl §15)1. februar 2017
StyremøterProtokoll 2017-0124. januar 2017
ÅrsberetningerRevisjonsberetning 201631. desember 2016
ÅrsberetningerÅrsrapport 201631. desember 2016
GeneralforsamlingEkstraordinær generalforsamling20. desember 2016
StyremøterProtokoll 2016-1216. desember 2016
StyremøterProtokoll 2016-1129. november 2016
StyremøterProtokoll 2016-1024. oktober 2016
StyremøterProtokoll 2016-0926. september 2016
StyremøterProtokoll 2016-089. september 2016
StyremøterProtokoll 2016-0726. august 2016
StyremøterProtokoll 2016-068. juni 2016
GeneralforsamlingGeneralforsamling 20162. juni 2016
StyremøterProtokoll 2016-0511. mai 2016
StyremøterProtokoll 2016-0418. april 2016
StyremøterProtokoll 2016-0316. mars 2016
StyremøterProtokoll 2016-0226. februar 2016
StyremøterProtokoll 2016-0118. januar 2016
ÅrsberetningerRevisjonsberetning 201531. desember 2015
ÅrsberetningerÅrsregnskap 201531. desember 2015
ÅrsberetningerÅrsberetning 201531. desember 2015