Samfunnsansvar og HMSK

Samfunnsansvar og gode HMSK-systemer er viktig for Nye Veier - både for egen virksomhet og i vårt forhold til alle våre leverandører.

Vi stiller tydelige seriøsitetskrav til våre leverandører og partnere. Hvordan kan hele bransjen jobbe for å oppfylle 0-visjonen på skader og ulykker både i gjennomføringsfasen, og når vi setter trafikk på de nye veiene? Leverandørens oppfyllelse av krav må dokumenteres i prekvalifiseringen, og selskaper som ikke verifiserer egen praksis i gjennomføring vil ikke kunne få kontrakt med Nye Veier.

Nye Veier stiller krav til minimum 50 prosent faglærte arbeidere og minimum 7 prosent lærlinger i gjennomføring av oppdragene. Vi skal også ha LO-koordinatorer på alle våre prosjekter. I tillegg stilles det krav til dokumenterte og gjennomførte HMSK-prosesser og instrukser basert på anerkjente standarder og planer som er relevante for arbeidets egenart.

 

Varsling
Nye Veier har prosedyre for varsling, og en fungerende varslingskanal. Les mer om vår varslingskanal.

 

Slik rapporterer Nye Veier på samfunnsansvar
For å gi Nye Veiers interessenter en oversikt over hvordan selskapet arbeider med samfunnsansvar, skal Nye Veier rapportere i henhold til Global Reporting Initiative (GRI). Nye Veiers rapportering om samfunnsansvar er integrert i Nye Veiers årsrapport. Årsrapporten for 2017 er ikke fullstendig i henhold til GRI-standarden, men et steg i denne retningen.

Nye Veier har gjennomført en vesentlighetsanalyse av interessenter som krevd i GRI Standards og definert hvilke temaer som er mest vesentlige for selskapet og selskapets interessenter. GRI-indeksen viser hvordan Nye Veier besvarer generelle opplysningskrav fra GRI («General Standards Disclosures») og spesifikke opplysningskrav for temaene identifisert som vesentlige («Specific Standards Disclosures»).

For en detaljert beskrivelse av opplysningskravene se GRI Standards nettside.

Se også:
Policy for HMS og Samfunnsansvar (english)
Policy for HMS og Samfunnsansvar (norsk)
Retningslinjer forretningsetikk hos leverandører
Etiske retningslinjer for medarbeidere