Samfunnsansvar og HMSK

Samfunnsansvar og gode HMSK-systemer er viktig for Nye Veier - både for egen virksomhet og i vårt forhold til alle våre leverandører.

Vi stiller tydelige seriøsitetskrav til våre leverandører og partnere. Hvordan kan hele bransjen jobbe for å oppfylle 0-visjonen på skader og ulykker både i gjennomføringsfasen, og når vi setter trafikk på de nye veiene? Leverandørens oppfyllelse av krav må dokumenteres i prekvalifiseringen, og selskaper som ikke verifiserer egen praksis i gjennomføring vil ikke kunne få kontrakt med Nye Veier.

Nye Veier stiller krav til minimum 50 % faglærte arbeidere og minimum syv prosent lærlinger i gjennomføring av oppdragene. Vi skal også ha LO-koordinatorer på alle våre prosjekter. I tillegg stilles det krav til dokumenterte og gjennomførte HMSK-prosesser og instrukser basert på anerkjente standarder og planer som er relevante for arbeidets egenart.

Varsling

Nye Veier har prosedyre for varsling, og en fungerende varslingskanal. Les mer om vår varslingskanal.