Samfunnsansvar og HMSK

Samfunnsansvar og HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) står sentralt i Nye Veier sin virksomhet – både i egne operasjoner og i forholdet til leverandører. Kravene til etisk standard hos alle våre samarbeidspartnere er høye.

Nye Veier har prosedyre for varsling gjennom vår varslingskanal.

Våre krav

Hvordan kan hele bransjen jobbe for å oppfylle nullvisjonen på skader og ulykker både i gjennomføringsfasen, samt når vi setter trafikk på de nye veiene?

  • Leverandørens oppfyllelse av kravene må dokumenteres i prekvalifiseringen (før kontrakt underskrives), og selskaper som ikke verifiserer egen praksis i gjennomføring vil ikke kunne få kontrakt med Nye Veier.
  • Leverandøren må ha minimum 50 % faglærte håndverkere og minimum syv prosent lærlinger i gjennomføringen av oppdragene.
  • Alle våre prosjekter har en egen LO-representant.
  • Dokumenterte og implementerte HMSK-prosesser og instrukser basert på anerkjente standarder og planer som er relevante for arbeidets egenart.
  • Etiske krav til leverandører og andre kontraktspartnere

Menneskerettigheter

Nye Veier arbeider for å sikre internasjonale menneskerettigheter og retten til anstendig arbeidsforhold. Vi tar et tydelig ansvar for å sikre anstendige arbeidsforhold for arbeidstakere på våre anleggsområder. Helse, miljø og sikkerhet har alltid høyeste prioritet i Nye Veier.

Slik rapporterer Nye Veier på samfunnsansvar

For å gi Nye Veiers interessenter en oversikt over hvordan selskapet arbeider med samfunnsansvar, skal Nye Veier rapportere i henhold til Global Reporting Initiative (GRI).

  • Nye Veiers rapportering om samfunnsansvar er integrert i Nye Veiers årsrapport. Årsrapporten for 2017 er ikke fullstendig i henhold til GRI-standarden, men et steg i denne retningen.

  • Nye Veier har gjennomført en vesentlighetsanalyse av interessenter som krevd i GRI Standards og definert hvilke temaer som er mest vesentlige for selskapet og selskapets interessenter.

  • GRI-indeksen viser hvordan Nye Veier besvarer generelle opplysningskrav fra GRI («General Standards Disclosures») og spesifikke opplysningskrav for temaene identifisert som vesentlige («Specific Standards Disclosures»). Se GRI Standards nettside for en detaljert beskrivelse av opplysningskravene.

HMS-avtalen i Nye Veier